Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha anunciat hui la presentació d’una proposició no de llei amb què es reclama al govern central la publicació dels comptes públics territorialitzats de les comunitats autònomes, des de l’any 2015 fins al 2018, per poder conèixer amb exactitud la situació i l’evolució del finançament que el País Valencià, i la resta de comunitats autònomes han rebut en aquest període.

Segons explica Mas, les balances fiscals ens donen informació sobre les aportacions monetàries a l’Estat que fan els ciutadans i empreses de cada comunitat autònoma (principalment impostos i cotitzacions),  i les quantitats monetàries que el nostre territori rep. La primera balança fiscal oficial va ser realitzada a l’any 2008 per l’Institut d’Estudis Fiscals, depenent del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb les dades corresponents a l’any 2005. Fins a l’any 2011 no es va tornar a publicar cap altra, i en aquest cas es va fer mitjançant la publicació dels comptes públics territorialitzats entre 2011 i 2014, mitjançant els quals es podia obtindré el càlcul de les diferents balances fiscals.

“La inconstància en la realització d’aquestes balances, tot i els anuncis de les seues publicacions, —afegeix la diputada de Compromís— és un obstacle a l’hora de tindre una eina tan fonamental que ens aporta una base científica oficial i que ens permet veure quina és la situació dels saldos de les balances fiscals del País Valencià, i per tant poder controlar si estem rebent el finançament que justament ens pertoca”.

En totes les dades publicades s’aprecia perfectament com els valencians i les valencianes hem rebut una important carència de finançament, ja que la nostra relació amb l’administració central és deficitària quan li pertocaria tindre superàvit. S’evidencia així la perpetuació d’una situació profundament injusta per a les finances valencianes. És una altra mostra que l’actual sistema de finançament maltracta econòmicament i socialment el poble valencià, i li dona força a la nostra reivindicació per un canvi en el sistema de finançament de les comunitats.

“Davant l’absència de publicacions per part de l’administració central, altres comunitats autònomes que històricament han tingut dèficit fiscal calculen pels seus mitjans les seues balances fiscals, per la qual cosa amb esta proposició no de llei també proposem que la Conselleria d’Hisenda pels seus mitjans o mitjançant el conveni que manté amb l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) calcule les balances fiscals valencianes entre els exercicis 2009 i 2017”.

Per a Mas “en un Estat amb tres nivells d’administració (central, autonòmica i local), és imprescindible, per transparència democràtica, publicar periòdicament el resultat fiscal de la relació entre elles”.