Bota al contingut principal

El grup parlamentari de l’Esquerra Confederal cerca suports al Senat per a obrir una Comissió d’Investigació sobre aquest fallit projecte energètic

Madrid, 24 de juny de 2020

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha exigit al Govern la devolució als consumidors (particulars i empreses) de les quantitats il·legalment cobrades en les factures del gas corresponents al sobrecost que van suportar entre els anys 2014 i 2018. “La sentència és ben clara i els prop de 34,5 milions d’euros de pagaments irregulars a Enagás han de tornar al seu lloc d’origen, com és la butxaca dels consumidors del gas i no al sistema gasista ni a realitzar millores en altres infraestructures de l’Estat”, ha assenyalat Mulet, que ha considerat “novament injusta” la manera d’actuar del Govern en contra dels afectats del Castor.

Mulet recorda que “els fets són especialment greus, ja que estem parlant d’una infraestructura que no es va arribar a posar en funcionament, un xurro, pel qual mitjançant Ordres Ministerials se’ls van cobrar conceptes i quanties pels costos de les plantes totalment il·legals que no s’han retornat als consumidors de gas per part d’unes institucions que miren cap a un altre costat”.

INVESTIGACIÓ

Compromís promou al costat d’altres forces integrades en el grup de l’Esquerra Confederal del Senat la creació d’una Comissió d’Investigació relativa a esclarir les responsabilitats existents amb el magatzem energètic hibernat Castor i que els ciutadans puguen tenir en la comissió un important focus d’informació, oberta i transparent davant un cas d’interès general que no ha deixat indiferent a la societat i que ha estat envoltat d’opacitat, sobrecostos, sismicitat i mala gestió. 

La pasada legislatura el Ple del Senat va rebutjar amb els únics vots del PP crear una comissió d’investigació al Senat. Recentment, amb un govern progressista, la Mesa del Congrés s’ha mostrat contrària amb els vots de PSOE, PP, UPN i Vox a tramitar la sol·licitud de creació impulsada per Compromís en la Cambra Baixa, en el que és el tercer veto a investigar situacions anòmales del sistema democràtic, com sobre les actuacions del rei emèrit Joan Carles I en relació a l’AVE a la Meca i el cobrament de suposades comissions i el paper de Felipe González en els GAL. “Els qui volen que res canvie es trobaran amb la voluntat ferma de nombroses formacions polítiques carregades de legitimitat que tractarem de posar el nostre gra d’arena a millorar la decència, la bona governança, el respecte a la gent i la netedat en l’ús dels diners públics”, ha afegit el representant valencianista.

Compromís reclama al Gobierno la devolución a los consumidores de los costes del Castor tras las distintas sentencias judiciales

El grupo parlamentario de la Izquierda Confederal busca apoyos en el Senado para abrir una Comisión de Investigación sobre este fallido proyecto energético

Madrid, 24 de junio de 2020

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido al Gobierno la devolución a los consumidores (particulares y empresas) de las cantidades ilegalmente cobradas en las facturas del gas correspondientes al sobrecoste que soportaron entre los años 2014 y 2018. “La sentencia es bien clara y los cerca de 34,5 millones de euros de pagos irregulares a Enagás deben volver a su lugar de origen, como es el bolsillo de los consumidores del gas y no al sistema gasista ni a realizar mejoras en otras infraestructuras del Estado”, ha señalado Mulet, que ha considerado “nuevamente injusta” la manera de actuar del Gobierno en contra de los afectados del Castor.

Mulet recuerda que “los hechos son especialmente graves, ya que estamos hablando de una infraestructura que no se llegó a poner en funcionamiento, un churro, por el que mediante Órdenes Ministeriales se les cobraron conceptos y cuantías por los costes de las plantas totalmente ilegales que no se han devuelto a los consumidores de gas por parte de unas instituciones que miran hacia otro lado”.

INVESTIGACIÓN

Compromís promueve junto a otras fuerzas integradas en el grupo de la Izquierda Confederal del Senado la creación de una Comisión de Investigación relativa a esclarecer las responsabilidades existentes con el almacén energético hibernado Castor y que los ciudadanos puedan tener en la comisión un importante foco de información, abierta y transparente ante un caso de interés general que no ha dejado indiferente a la sociedad y que ha estado rodeado de opacidad, sobrecostes, sismicidad y mala gestión. 

La pasada legislatura el Pleno del Senado rechazó con los únicos votos del PP crear una comisión de investigación en el Senado. Recientemente, con un gobierno progresista, la Mesa del Congreso se ha mostrado contraria con los votos de PSOE, PP, UPN y Vox a tramitar la solicitud de creación impulsada por Compromís en la Cámara Baja, en lo que es el tercer veto a investigar situaciones anómalas del sistema democrático, como sobre las actuaciones del rey emérito Juan Carlos I en relación al AVE a la Meca y el cobro de supuestas comisiones y el papel de Felipe González en los GAL. “Quienes quieren que nada cambie se encontrarán con la voluntad firme de numerosas formaciones políticas cargadas de legitimidad que trataremos de poner nuestro grano de arena en mejorar la decencia, la buena gobernanza, el respeto a la gente y la pulcritud con el uso del dinero público”, ha agregado el representante valencianista.