Bota al contingut principal

El senador valencianista reclama al ministre un gravamen major a les empreses que tendeixen les seues xarxes per a aprofitar-se de persones vulnerables 

Madrid, 26 de juny de 2020

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha lamentat hui la falta de valentia del ministre de Consum, Alberto Garzón, davant la Comissió de Sanitat i Consum “per a atallar les trames que cerquen el benefici aprofitant-se de menors o de persones amb problemes i que ho segueixen fent a conseqüència de la falta de regulació i les pressions indesitjables a les quals sotmeten les patronals”. 

El senador ha posat com a exemple les regulacions contra la ludopatia que s’han donat en territoris com el País Valencià “on s’ha aprovat la Llei del Joc més ambiciosa de tota Espanya en la lluita contra ludopatia, amb garanties i distàncies i per això ens estranya que la seua formació política amb la qual governem allí, no haja sigut tan ambiciosa a nivell estatal com ho estaven les expectatives amb la seua arribada al Govern i que s’haja plegat als interessos de la patronal del joc”, li ha retret el representant valencianista.

Compromís ha manifestat a través de Mulet la “decepció” per l’escassa lluita contra la ludopatia online i li ha recordat que “també és una patologia greu” i una emergència. “Desconeixem per què ha acabat plegant-se a les peticions de la patronal. Esperem tinga el valor de rectificar. Hi ha gent a la que li ho han llevat tot en caure en les xarxes d’aquestes empreses. Estaria bé conèixer quants han perdut la vida. Sabem de gent que ha intentat suicidar-se i confiavem en el nou govern, que ens va vendre que no existirien anuncis de cases apostes i els hem poguts veure aquests mesos en tots els mitjans amb la gent reclosa a casa i ara veiem com al futbol segueix amb publicitat de cases apostes o els debuts de joves promeses, referents per a molts  joves llueixen en el seu pit un anunci de cases d’apostes”, li ha recordat. 

El representant de Compromís li ha demanat un tipus impositiu més alt en la factura a aquestes activitats “ja que els actuals tipus no pareixen molt concordes amb els nous objectius de la política del joc i, específicament, del joc online, per la qual cosa ens agradaria saber si el seu ministeri té previst revisar a l’alça la tributació de les modalitats del joc online”.

D’altra banda Mulet ha reclamat al titular de Consum que el Govern arbitre mesures per a facilitar la recuperació dels diners de vols i viatges així com els imports dels viatges no realitzats per la Covid -19 fruit dels concursos de creditors sol·licitats per agències de viatges i majoristes o que els consumidors de gas natural puguen veure retornat els seus diners després de les sentències judicials que deixen ben clar que els prop de 34,5 milions d’euros de pagaments irregulars a Enagás han de tornar al seu lloc d’origen, és a dir, la butxaca dels consumidors.

Lluita contra els abusos bancaris

Mulet també ha reclamat al ministre que l’administració exercisca un major control sobre el TAE al consum i targetes de crèdit, ja que el mercat està ple de préstecs amb clàusules i tipus abusius, així com d’empreses que assetgen a les famílies amb sobreendeutament i li ha suggerit que s’obligue a una  mediació en els casos de clàusules  abusives abans d’anar a la via judicial tal com es fa en material laboral perquè les famílies puguen recuperar els diners pagats de més  en la major brevetat possible i multes per a les entitats que ofereixen préstecs usurers amb un TAE de més del 100% i practiquen spam amb trucades als seus clients.

Mulet: “Alberto Garzón nos ha decepcionado en la lucha contra el juego on-line, que también es una emergencia y una patología grave”

El senador valencianista reclama al ministro un gravamen mayor a las empresas que tienden sus redes para aprovecharse de personas vulnerables 

Madrid, 26 de junio de 2020

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado hoy la falta de valentía del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ante la Comisión de Sanidad y Consumo “para atajar las tramas que buscan el beneficio aprovechándose de menores o de personas con problemas y que lo sigue haciendo como consecuencia de la falta de regulación y las presiones indeseables a las que someten las patronales”. 

El senador ha puesto como ejemplo las regulaciones contra la ludopatía que se han dado en territorios como el País Valenciano “donde se ha aprobado la Ley del Juego más ambiciosa de toda España en la lucha contra ludopatía, con garantías y distancias y por eso nos extraña que su formación política con la que gobernamos allí, no haya sido lo ambiciosa a nivel estatal como lo estaban las expectativas con su llegada al Gobierno y que se haya plegado a los intereses de la patronal del juego”, le ha reprochado el representante valencianista.

Compromís ha manifestado a través de Mulet la “decepción” por la escasa lucha contra la ludopatía online y le ha recordado que “también es una patología grave” y una emergencia. “Desconocemos por qué ha acabado plegándose a las peticiones de la patronal. Esperemos tenga el valor de rectificar. Hay gente a la que se lo han quitado todo al caer en las redes de estas empresas. Estaría bien conocer cuantos han perdido la vida. Sabemos de gente que ha intentado suicidarse y confiábamos en el nuevo gobierno, que nos vendió que no existirían anuncios de casas apuestas y los hemos podido ver estos meses en todos los medios con la gente recluida en casa y ahora vemos como el futbol sigue con publicidad de casas apuestas o los debuts de jóvenes promesas, referentes para muchos jóvenes lucen en su pecho un anuncio de casas de apuestas”, le ha recordado. 

El representante de Compromís le ha pedido un tipo impositivo más alto en la factura a estas actividades “ya que los actuales tipos no parecen muy acordes con los nuevos objetivos de la política del juego y, específicamente, del juego online, por lo que nos gustaría saber si su ministerio tiene previsto revisar al alza la tributación de las modalidades del juego online”.

Por otro lado Mulet ha reclamado al titular de Consumo que el Gobierno arbitre medidas para facilitar la recuperación del dinero de vuelos y viajes así como los importes de los viajes no realizados por la Covid -19 fruto de los concursos de acreedores solicitados por agencias de viajes y mayoristas o que los consumidores de gas natural puedan ver retornado su dinero tras las sentencias judiciales que dejan bien claro que los cerca de 34,5 millones de euros de pagos irregulares a Enagás deben volver a su lugar de origen, es decir, el bolsillo de los consumidores.

Lucha contra los abusos bancarios

Mulet también ha reclamado al ministro que la administración ejerza un mayor control sobre el TAE al consumo y tarjetas de crédito, ya que el mercado está lleno de préstamos con cláusulas y tipos abusivos, así como de empresas que acosan a las familias son sobreendeudamiento y le ha sugerido que se obligue a una mediación en los casos de cláusulas abusivas antes de ir a la vía judicial tal como se hace en material laboral para que las familias puedan recuperar el dinero pagado de más en la mayor brevedad posible y multas para las entidades que ofrecen préstamos usureros con un TAE de más del 100% y practican spam con llamadas a sus clientes.