Bota al contingut principal

Carles Mulet: “La coalició va ser criticada al Senat per oposar-se a l’Acord amb Sud-àfrica”, aprovat per PP, PSOE, Podemos i Ciutadans, menys la coalició valencianista

Castelló, 7 de juliol de 2020
Compromís promou noves iniciatives al Senat de cara a denunciar els perjudicis que l’Acord amb Sud-àfrica està causant en l’agricultura valenciana, després de detectar-se la presència de plagues com la cotxinilla pulvinaria, letal i que afecta ja 5.000 hectárees de fruiters a la comarca de la Vega Baixa (Alacant) i la proliferació sense control i sense que es prenguen mesures de control d’accés en els ports. El senador Carles Mulet, ha lamentat que “mentre avança i es generalitza l’arribada de plagues originàries de països com Sud-àfrica al nostre territori, cap de les formacions polítiques que van votar a favor d’aquest acord comercial (PP, PSOE, Podemos i Ciutadans) semblen enrecordar-se’n que ja els advertiem de les letals conseqüències que tindria per al camp espanyol i per al valencià particularment, perquè s’està demostrant que serà el més perjudicat de nord a sud”.

El Ministeri d’Agricultura i el seu màxim responsable, Luís Planas, en opinió de Compromís “estan actuant sense responsabilitat ni respecte cap a territoris com el nostre”. Així, recorden que “mentre no se’ls ocorre una altra cosa que desmantellar la xarxa valenciana de centres de referència per a plagues o malalties, dependents de d’altres universitats i centres d’investigació -alguns dels quals formen part de la Xarxa Espanyola de Laboratoris d’Alerta Biològica (RE-LAB)- perquè siguen assumides progressivament pel Laboratori Nacional de Lugo, també es despreocupen d’autoritzar l’ús de parasitoides per a la lluita contra el cotonet de Sud-àfrica dels cítrics o de la cotxinilla”. 

Per això des de la coalició han presentat més preguntes i una nova moció en la qual reclamen la urgent autorització per part del Ministeri de la solta massiva del parasitoide Anagyrus aberiae, que s’ha demostrat eficaç amb la lluita contra aquesta plaga, ja que la competència en la seua solta és estatal; a constrènyer al ministre d’Agricultura en aquesta tasca i a establir un pressupost per a ajudar als perjudicats per aquesta plaga i per a dotar d’ajudes per a construir amb urgència insectaris de reproducció del parasitoide i augmentar el control en els ports i aeroports, de productes hortofructícoles tant en els estatals com en els europeus, principalment el de Rotterdam, pel qual entren els majors volums de cítrics sud-africans.

Compromís presenta en Senado una propuesta para que el Ministerio de Agricultura actúe frente al cotonet  y la cochinilla

Carles Mulet: “La coalición fue criticada en el Senado por oponerse al Acuerdo con Sudáfrica”, aprobado por PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, menos la coalición valencianista

Castelló, 7 de julio de 2020
Compromís promueve nuevas iniciativas en el Senado de cara a denunciar los perjuicios que el Acuerdo con Sudáfrica está causando en la agricultura valenciana, tras detectarse la presencia de plagas como la cochinilla pulvinaria, letal y que afecta ya a 5.000 hectáreas de frutales en la comarca de la Vega Baja (Alacant) y la proliferación sin control y sin que se tomen medidas de control de acceso en los puertos. El senador Carles Mulet, ha lamentado que “mientras avanza y se generaliza la llegada de plagas originarias de países como Sudáfrica a nuestro territorio, ninguna de las formaciones políticas que votaron a favor de este acuerdo comercial (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) parecen acordarse de que ya les advertimos de las letales consecuencias que tendría para el campo español y para el valenciano particularmente, pues se está demostrando que será el más perjudicado de norte a sur”.

El Ministerio de Agricultura y su máximo responsable, Luís Planas, en opinión de Compromís “están actuando sin responsabilidad ni respeto hacia territorios como el nuestro”. Así, recuerdan que “mientras no se les ocurre otra cosa que desmantelar la red valenciana de centros de referencia para plagas o enfermedades, dependientes de otras tantas universidades y centros de investigación -algunos de los cuales forman parte de la Red Española de Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB)- para que sean asumidas progresivamente por el Laboratorio Nacional de Lugo, también se despreocupan de autorizar el uso de parasitoides para la lucha contra el cotonet de Sudáfrica de los cítricos o de la cochinilla”. 

Por eso desde la coalición han presentado más preguntas y una nueva moción en la que reclaman la urgente autorización por parte del Ministerio de la suelta masiva del parasitoide Anagyrus aberiae, que se ha demostrado eficaz con la lucha contra esta plaga, ya que la competencia en su suelta es estatal; a apremiar al ministro de Agricultura en esta tarea y a establecer un presupuesto para ayudar a los perjudicados por esta plaga y para dotar de ayudas para construir con urgencia insectarios de reproducción del parasitoide y aumentar el control en los puertos y aeropuertos, de productos hortofrutícolas tanto en los estatales como en los europeos, principalmente el de Rotterdam, por el que entran los mayores volúmenes de cítricos sudafricanos.