Bota al contingut principal

Els co-portaveus de Compromís Mónica Oltra, Joan Ribó, Àgueda Micó i el portaveu adjunt a Les Corts Juan Ponce han presentat hui el document “Les Persones Primer” amb les prioritats polítiques que des de Compromís plantegem per superar de la millor manera possible la situació derivada de la pandèmia de la Covid19.

Es tracta d’un document amb mesures concretes a aplicar des de les diferents administracions que s’estructura en quatre eixos, la Reconstrucció econòmica, l’Enfortiment social, la Transició ecològica imparable i un últim sobre Co-governança, Democràcia, Europa i Agenda Valenciana. Es tracta d’unes línies que des de Compromís s’estan traslladant als diferents foros de reconstrucció ja creats i que la coalició considera que també han de servir per re-adaptar els objectius del del Botànic 2 que signaren l’any passat. El document complet està disponible al web lespersonesprimer.com.

Mónica Oltra ha assegurat que “les nostres propostes naixen del convenciment de què s’ha d’apostar per una potent reconstrucció social després de la crisi sanitària que ens ajude a afrontar la nova realitat que esta deixarà al seu pas. Per a això considerem que cal enfortir la xarxa pública per impedir que ningú caiga, reorientar les inversions i repensarnt certs aspectes que fins ara eren immutables”

“Les crisis són també una oportunitat perquè afloren les nostres debilitats, les nostres amenaces i fortaleses. Si una lliçó hem de traure d’esta situació i de la gestió perversa de la crisi de 2008, és que els serveis socials són fonamentals per a sostenir les quatre potes de l’estat de benestar, juntament amb l’educació, la sanitat i les pensions”

“Esta crisi ha visibilitzat la importància dels serveis sense els quals la vida no pot seguir: criar, cuidar i curar. Justament activitats que no computen en les estadístiques econòmiques i que estan majoritàriament protagonitzades per dones.”

“Tot açò, una vegada més ho reivindiquem, no serà possible sense un finançament just, per això hem considerat imprescindible incloure el nou finançament autonòmic dins dels pactes per la reconstrucció”

Per la seua part, Joan Ribó ha incidint en la seua intervenció en l’aspecte municipalista de les mesures “en l’Ajuntament de València estem orgullosos d’haver aconseguit un acord entre gran part de les forces polítiques municipals, però, per a poder implementar moltes de les propostes, es necessiten recursos.

En aquest sentit, Ribó ha fet èmfasi en la necessitat d’exigir al Govern una modificació de Regla de Despesa aplicable a les Administracions Locals amb superàvits continuats, ampliant els supòsits que permeten un major marge de despesa no financera, el catàleg de les inversions considerades financerament sostenibles així com augmentar els supòsits que permeten l’augment de la despesa o la consignació de despeses extraordinàries.

Àgueda Micó ha sigut l’encarregada d’avançar la postura que Compromís defensarà en la pròxima reunió de la Comissió de Seguiment del Botànic. “L’esperit progressista del Botànic en època de crisi té, si cap, més rellevància que mai. Anem a continuar treballant perquè l’acord de govern no gire ni un centímetre cap al costat de la dreta i es continue fent polítiques on les persones estan al centre. Imagineu que haguera passat si un govern de dretes haguera hagut de gestionar els serveis públics en plena pandèmia”.

“Tenim una majoria progressista a Les Corts que dóna suport al Consell amb un full de ruta acordat que s’ha demostrat útil i que ara necessita actualitzar-se i reforçar-se per renovar la seua aliança amb la majoria social de les valencianes i valencians. Una majoria social que confia en un govern que destine tots els recursos humans i econòmics necessaris a reforçar la xarxa de serveis públics, a atendre les classes mitjanes, a protegir I acompanyar els sectors més vulnerables, les xicotetes i mitjanes empreses, les cooperatives, a garantir la igualtat, generar riquesa i ocupació estable, mirar el futur del territori amb llum llargues”.

Per últim, el coportaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Juan Ponce ha incidit en la necessitat de continuar lluitant contra l’emergència climàtica responsable, també, de l’aparició de pandèmies com la de la Covid-19. “en Compromís entenem que no pot haver-hi una recuperació social i econòmica sense una transició ecològica justa, per això, reforçarem les polítiques verds i l’aposta per un nou sistema productiu sostenible”.

En aquest sentit, Ponce ha assegurat que “treballarem des de les institucions per l’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, creant un fons verd finalista, que puga revertir en ajudes i bonificacions per facilitar la transició justa. A més, cal enfortir, també, el món rural, i per això volem que s’incloga la perspectiva rural a tota la legislació, com s’ha fet amb la de gènere o la mediambiental”.

15 propostes destacades

A més, des de Compromís s’han volgut destacar 15 propostes de les més de 120 incloses en el document “Les persones primer” (lespersonesprimer.com): 

 1. Impulsar un Pacte per la Indústria i reactivar de manera urgent i intensificar el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana i el Pla de modernització de les àrees industrials.
 2. Assegurar la liquiditat per a les empreses. L’IVF hauria de ser el Banc Públic que ara es necessita a través de préstecs participatius (préstec més subvenció). També crear un instrument financer per a la reestructuració i rellançament de pimes industrials i TEIC en crisis a conseqüència de la Covid-19.
 3. Promoure a través d’incentius públics la reducció de la jornada laboral, com a mecanisme de corresponsabilitat i millora de la productivitat de les empreses. En el marc del recentment creat Observatori del Treball Decent, intensificar la lluita contra la precarietat i la temporalitat, atenent especialment les necessitats de les dones i dels col•lectius especialment vulnerables, com joves, aturats de llarga durada, així com segments altament precaritzats.
 4. Creació d’un Fons Valencià d’Inversió Pública Estratègica, com a instrument estratègic i permanent al servei del canvi de model productiu, que realitzarà les seues inversions per mitjà de la participació en l’accionariat del capital de les empreses clau seleccionades.
 5. Aprovació de la Llei valenciana d’Igualtat prioritzant les polítiques de redistribució i nous usos del temps per garantir la igualtat real entre homes i dones, l’equilibri en l’esfera productiva i reproductiva, tant en els àmbits públics com privats, així com establint mesures efectives per garantir la igualtat salarial.
 6. Desplegament i dotació pressupostària i de personal de la llei 3/2019 ,de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, que permet configurar el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials amb major estabilitat, inversió pública i foment de l’ocupació de qualitat, així com garantia pressupostària per al desplegament de la renovada Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, ferramenta imprescindibles per combatre la pobresa i garantir processos d’emancipació i inclusió social i laboral
 7. Reforçar l’Atenció Primària i la Salut Pública amb la necessària dotació de personal, recursos econòmics, materials i organitzatius. Augment progressiu anual fins al 20% del total del pressupost de sanitat en 2025. Cal dotar els Centres de Salut dels recursos necessaris per a la millora del diagnòstic i el tractament, evitant desplaçaments innecessaris. Reforç de la coordinació de l’espai sociosanitari com a garantia d’atenció a les persones en una xarxa de pública de suport i atenció
 8. Aprovació de la Llei Integral Valenciana d’Educació (LIVE), on s’establiquen els fonaments per al desenvolupament d’una educació pública i de qualitat basada en la innovació, la cohesió social i l’atenció individualitzada a les necessitats de tot l’alumnat. Augmentar el professorat al servei de l’educació valenciana, acompanyat d’una baixada generalitzada de les ràtios escolars.
 9. Apostem per la Formació Professional com una ferramenta útil amb un elevat valor afegit que conjuga formació i oportunitats d’entrada al món laboral. En aquest sentit crearem Consells Territorials de la Formació Professional, en col·laboració amb la Conselleria d’Economia i amb els agents econòmics de cada àrea territorial. Impulsarem un fort creixement de l’oferta de places en Formació Professional garantint que, almenys el 50%, estiguen vinculades a famílies professionals essencials per a la transformació econòmica i digital.
 10. Aprovació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica tot creant un fons verd finalista, és a dir, que puga revertir en ajudes i bonificacions per facilitar la transició justa. Amb eixe fons es podran donar ajudes de suport al món rural, creació de llocs de treballs vinculats a nous projectes de mobilitat i instal·lació d’energies renovables, entre altres qüestions que permetran a la societat valenciana desenvolupar-se de forma sostenible i posicionar-se estratègicament en una transició ecològica justa.
 11. Protegir els productes i productors agroalimentaris valencians i en general tot tipus d’aliments, que s’importen per la UE i que generen competència deslleial amb els nostres productes agroalimentaris. Fomentar el consum de productes valencians o de proximitat i la sobirania alimentaria
 12. Incloure la perspectiva rural a tota la legislació, com s’ha fet amb la de gènere o la mediambiental, forçant a que tota ella incloga apartats que l’adapten a les condicions específiques del nostre món rural. Pla de xoc i reactivació econòmica i social per a municipis de menys de 500 habitants.
 13. Exigir la participació efectiva de les CCAA en els processos d’assignació dels fons europeus, una major autonomia en la seua gestió, i unes possibilitats de negociació a nivell de la Unió Europea, de manera estructurada, organitzada i lleial amb la resta d’autonomies i amb el govern central.
 14. Exigir la reforma del sistema de finançament de les CC.AA. per això, el Govern presentarà abans d’acabar l’any un esborrany descriptiu per la redacció d’una nova proposta de sistema de finançament autonòmic, que garantisca un finançament just per als valencians i valencianes. Fins que això no arribe s’ha de compensar a través dels Pressupostos Generals de l’Estat el desequilibri actual.
 15. Exigir al Govern una modificació de Regla de Despesa aplicable a les Administracions Locals amb superàvits continuats, ampliant els supòsits que permeten un major marge de despesa no financera, el catàleg de les inversions considerades financerament sostenibles així com augmentar els supòsits que permeten l’augment de la despesa o la consignació de despeses extraordinàries.