Bota al contingut principal

El portaveu de la coalició assenyala que és “indecent” semblant tracte i falta de voluntat i recorda que “la solució a la situació d’abús sobre milers d’empleats públics passa perquè Madrid prenga cartes en l’assumpte

MADRID, 28 de dj. lio de 2020

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha mostrat el seu enuig per la falta de concreció del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que dirigeix Carolina Darias San Sebastián d’una trobada entre representants de funcionaris interins i representants de la coalició a fi de plantejar solucions a la situació laboral que pateix aquest col·lectiu i que s’ha evidenciat a partir de la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE del mes de març sobre aquesta matèria. 

Aquest tribunal ha interpretat que a Espanya existeix un alt índex de temporalitat, un abús de la contractació temporal successiva en frau de llei i una excessiva precarietat en el Sector Públic. “La solució ha de vindre des del Govern central i des de la política, per a trobar una eixida justa a aquest problema que afecta milers de treballadors interins del sector públic. Els treballadors han de poder treballar en condicions que fins al moment se’ls han negat tal com ha quedat reflectit en la Sentència, un cas difícil d’abordar per a ajuntaments i autonomies si no és l’amb el concurs de l’Administració central i tota la normativa sobre la Funció Pública”, ha assenyalat Mulet.

La coalició va reclamar a principis de juliol la compareixença de la ministra en seu parlamentària davant la Comissió de Funció Pública, per a informar de les previsions i línies d’actuació del ministeri que dirigeix després de la Sentència i la petició d’una reunió que ha sigut contestada en el dia de hui, posposant a setembre una hipotètica trobada, encara que sense cap garantia. “Que ens diguen a la fi de juliol que en aquests moments no podem atendre la seua sol·licitud de reunió, però li comunique que de cara al mes de setembre valorarem que des de la Secretaria General de Funció Pública puguen donar resposta a la seua petició, suposa un insult per als milers d’afectats i un exemple ben clar de la poca voluntat per escoltar als afectats, als quals l’administració ha maltractat i sembla no tinga massa voluntat a escoltar-los i prendre mesures”, ha retret Mulet.

Las administracions locals necessitan mecanismes per a reduir els alts índexs de temporalitat i establir mecanismes de consolidació i estabilització que aporten seguretat a les treballadores i treballadors en situació d’interinitat.  Per al senador “aquest Govern ha de donar una solució i pot donar-la a aquests afectats. Una solució justa i que atenga la seua situació davant el cas al qual se’ls ha conduït”.

FIJEZA INTERINOS        

Carles Mulet lamenta que el Ministerio de Función Pública posponga hasta septiembre una posible reunión con los interinos y Compromís

El portavoz de la coalición señala que es “indecente” semejante trato y falta de voluntad y recuerda que “la solución a la situación de abuso sobre miles de empleados públicos pasa por que Madrid tome cartas en el asunto

MADRID, 28 de julio de 2020

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha mostrado su enfado por la falta de concreción del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Carolina Darias San Sebastián de un encuentro entre representantes de funcionarios interinos y representantes de la coalición al objeto de plantear soluciones a la situación laboral que padece este colectivo y que se ha evidenciado a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del mes de marzo sobre esta materia. 

Este tribunal ha interpretado que en España existe un alto índice de temporalidad, un abuso de la contratación temporal sucesiva en fraude de ley y una excesiva precariedad en el Sector Público. “La solución debe venir desde el Gobierno central y desde la política, para encontrar una salida justa a este problema que afecta a miles de trabajadores interinos del sector público. Los trabajadores tienen que poder trabajar en condiciones que hasta el momento se les han negado tal y como ha quedado reflejado en la Sentencia, un caso difícil de abordar para ayuntamientos y autonomías si no es el con el concurso de la Administración central y toda la normativa sobre la Función Pública”, ha señalado Mulet.

La coalición reclamó a principios de julio la comparecencia de la ministra en sede parlamentaria ante la Comisión de Función Pública, para informar de las previsiones y líneas de actuación del ministerio que dirige tras la Sentencia y la petición de una reunión que ha sido contestada en el día de hoy, posponiendo a septiembre un hipotético encuentro, aunque sin ninguna garantía. “Que nos digan a finales de julio que en estos momentos no podemos atender su solicitud de reunión, pero le comunico que de cara al mes de septiembre valoraremos que desde la Secretaría General de Función Pública puedan dar respuesta a su petición, supone un insulto para los miles de afectados y un ejemplo bien claro de la poca voluntad por escuchar a los afectados, a los que la administración ha maltratado y parece no tenga demasiada voluntad en escucharles y tomar medidas”, ha reprochado Mulet.

Las administraciones locales necesitan mecanismos para reducir los altos índices de temporalidad y establecer mecanismos de consolidación y estabilización que aporten seguridad a las trabajadoras y trabajadores en situación de interinidad. Para el senador “este Gobierno debe y puede dar una solución a estos afectados. Una solución justa y que atienda su situación ante el caso al que se les ha conducido”.