Bota al contingut principal

La coalició que porta al pròxim Ple del Senat una Llei de Finançament per al Transport Públic, reclama recuperar els nivells de trens preCovid, que acaben les excuses i s’aposte pel servei públic de qualitat

VALÈNCIA, 15 de setembre de 2020

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha lamentat “les excuses”, de nou, del ministre de Transports, José Luís Ábalos, que en la seua recent visita a Castelló no va detallar quan pensa desbloquejar el “penós servei de tren existent en l’actualitat al llarg del País Valencià”i del corredor mediterrani. 

La coalició ha traslladat el malestar dels últims mesos dels usuaris, especialment associacions d’usuaris del tren de València i el Maestrat en forma de preguntes i mocions. “La pressió ha fet que per fi es recupere una cosa tan essencial com unes freqüències mínimes o una distància de seguretat, la qual cosa comprometia les recomanacions sanitàries i llevava interès al tren com a mitjà de transport. La millora és evident, però continua sent insuficient, senyor ministre”, ha declarat el representant valencià.

Des de Compromís recorden que “les mesures preses són decebedores: no recuperen tot el servei quan urgeix garantir un servei mínim repartit durant totes les franges del dia, ja que els actuals trens faran que els usuaris es concentren en un únic tren, la qual cosa ocorre per exemple els diumenges en el Maestrat i en altres línies d’interior, on la gent viatja com a sardines als seus llocs d’estudi i treball”.

El portaveu de Compromís ha reclamat una actuació “urgent, decidida i clara” davant la importància que requereix el transport i la mobilitat en l’actual context. “Mentre els metges demanen augmentar trens, ací continuem fent cas omís des de la pròpia administració de manera inconcebible i amb excuses com les afeccions del tercer fil. Han de decidir entre mullar-se i donar un servei modern i eficaç, aplicant els Plans de Rodalia que no arriben, comprant trens, modulant preus i formant al personal, o tirar pilotes fora en una setmana en la qual els estudiants estan ja mirant trens de cara al curs i s’albira una dràstica disminució en el nombre d’usuaris per la poca ambició política”, ha indicat Mulet que també ha demanat la incorporació de trens Castelló-Madrid que complementen l’actual Alvia o el restabliment del desaparegut AVE.

Llei de Finançament del Transport

Ha finalitzat sense presentació d’alternatives la Proposició de Llei de Finançament del Transport Públic Urbà i Metropolità promoguda per Compromís. Carles Mulet ha celebrat que la proposta normativa “puga anar al Ple com més prompte millor o que fins i tot puga debatre’s aquest mateix mes”. 

La coalició va registrar un text que va ser consensuat per representants de grans ciutats, alcaldies del canvi i organitzacions representatives del sector dels transports urbans i metropolitans i que s’ha actualitzat a la situació generada després de la pandèmia originada per la Covid-19 que ha suposat una reducció dràstica en el nombre de viatgers respecte als que es registraven abans de la declaració de l’estat d’alarma. La llei és la base normativa per a dotar de recursos al transport públic que li permeta adoptar iniciatives estratègiques com augmentar l’oferta, una major integració multimodal, noves polítiques tarifàries o impulsar el salt digital i tecnològic del servei.  

Mentre a nivell internacional es prenen mesures de cara a millorar la mobilitat o la reducció de vehicles i contaminació, algunes autonomies com la valenciana se les desitgen per a fer polítiques quan pateixen una evident discriminació en les subvencions estatals al transport. Així, mentre Madrid ha rebut en 10 anys 1.358 milions, el transport metropolità valencià tan sols 83, sense que existisca un criteri consensuat i objectiu per a un tracte igualitari i just.

TRANSPORTE FERROVIARIO

Carles Mulet lamenta que José Luís Ábalos venga a Castelló y no aporte soluciones al deteriorado transporte valenciano

La coalición que lleva al próximo Pleno del Senado una Ley de Financiación para el Transporte Público, reclama recuperar los niveles de trenes preCovid, que acaben las excusas y se apueste por el servicio público de calidad

VALÈNCIA, 15 de septiembre de 2020

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado “las excusas”, de nuevo, del ministro de Transportes, José Luís Ábalos, que en su reciente visita a Castelló no detalló cuándo piensa desbloquear el “penoso servicio de tren existente en la actualidad a lo largo del País Valenciano”y del corredor mediterráneo. 

La coalición ha trasladado el malestar de los últimos meses de los usuarios, especialmente asociaciones de usuarios del tren de València y el Maestrat en forma de preguntas y mociones. “La presión ha hecho que por fin se recupere algo tan esencial como unas frecuencias mínimas o una distancia de seguridad, lo que comprometía las recomendaciones sanitarias y quitaba interés al tren como medio de transporte. La mejoría es evidente, pero sigue siendo insuficiente, señor ministro”, ha declarado el representante valenciano.

Desde Compromís recuerdan que “las medidas tomadas son decepcionantes: no recuperan todo el servicio cuando urge garantizar un servicio mínimo repartido durante todas las franjas del día, ya que los actuales trenes harán que los usuarios se concentren en un único tren, lo que ocurre por ejemplo los domingos en el Maestrat y en otras líneas de interior, donde la gente viaja como sardinas a sus lugares de estudio y trabajo”.

El portavoz de Compromís ha reclamado una actuación “urgente, decidida y clara” ante la importancia que requiere el transporte y la movilidad en el actual contexto. “Mientras los médicos piden aumentar trenes, aquí seguimos haciendo caso omiso desde la propia administración de forma inconcebible y con excusas como las afecciones del tercer hilo. Deben decidir entre mojarse y dar un servicio moderno y eficaz, aplicando los Planes de Cercanías que no llegan, comprando trenes, modulando precios y formando al personal o echar balones fuera en una semana en la que los estudiantes están ya mirando trenes de cara al curso y se vislumbra una drástica disminución en el número de usuarios por la poca ambición política”, ha indicado Mulet que también ha pedido la incorporación de trenes Castelló-Madrid que complemente el actual Alvia o el restablecimiento del desaparecido AVE.

Ley de Financiación del Transporte

Ha finalizado sin presentación de alternativas la Proposición de Ley de Financiación del Transporte Público Urbano y Metropolitano promovida por Compromís. Carles Mulet ha celebrado que la propuesta normativa “pueda ir al Pleno cuanto antes o que incluso pueda debatirse este mismo mes”. 

La coalición registró un texto que fue consensuado por representantes de grandes ciudades, alcaldías del cambio y organizaciones representativas del sector de los transportes urbanos y metropolitanos y que se ha actualizado a la situación generada tras la pandemia originada por la Covid-19 que ha supuesto una reducción drástica en el número de viajeros respecto a los que se registraban antes de la declaración del estado de alarma. La ley es la base normativa para dotar de recursos al transporte público que le permita adoptar iniciativas estratégicas como aumentar la oferta, una mayor integración multimodal, nuevas políticas tarifarias o impulsar el salto digital y tecnológico del servicio.  

Mientras a nivel internacional se toman medidas de cara a mejorar la movilidad o la reducción de vehículos y contaminación, algunas autonomías como la valenciana se las desean para hacer políticas cuando sufren una evidente discriminación en las subvenciones estatales al transporte. Así, mientras Madrid ha recibido en 10 años 1.358 millones el transporte metropolitano valenciano tan solo 83, sin que exista un criterio consensuado y objetivo para un trato igualitario y justo.