Bota al contingut principal

El diputat de Compromís en les Corts, Silverio Tena, ha presentat una proposta, que es debatrà a la sessió de dijous de la Comissió de Política Social i Ocupació en el parlament valencià, on demana al Govern d’Espanya que modifique el Reial Decret 1971/1999 de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat i diversitat funcional, per tal que elabore i publique un nou barem avaluador del grau de discapacitat per fer-lo més inclusiu i equitatiu, i que també valore l’especificitat de les actuals patologies.

En la mateixa iniciativa parlamentària, el diputat de Compromís sol·licita que al mateix Reial Decret s’establisquen nous criteris per valorar la mobilitat reduïda, tenint en compte les limitacions reals de les persones amb diversitat funcional.

Segons Silverio Tena, “en el seu dia este decret va ser un bon instrument normatiu. Però ara, a prop de complir dos dècades, cal revisar-lo i adaptar-lo donat que el concepte de discapacitat i diversitat funcional ha canviat moltíssim, així com l’evolució dels avanços científics i mèdics o el sorgiment de noves patologies”.

A més a més, “hi ha certes situacions de desprotecció que estan produint-se en persones de diversos col·lectius amb diferents patologies físiques, psíquiques, mentals i/o sensorials, que no aconsegueixen una adequada valoració que els permeta obtindre el 33% del grau de discapacitat, o superior en els casos que es precise; o que dita valoració els hi arriba massa tard, amb les conseqüències negatives personals, socials i sanitàries que això comporta”, ha afegit.

D’altra banda, “no podem ignorar que s’està produint una transició des del model rehabilitador, que posa l’èmfasi en la normalització de les persones amb discapacitat i que promou l’adaptació de l’individu a la societat, cap a un altre model que és més sociosanitari i que advoca per normalitzar la societat i dissenyar-la per atendre les necessitats de tota la ciutadania, adaptant la societat a l’individu i a les seues necessitats”.

“Així, esperem comptar amb el suport de tots els grups parlamentaris i que esta proposta s’aprove per unanimitat este dijous. La discapacitat no és un fenomen exclusivament biològic i psicològic. Parlem que la discapacitat es produeix com a resultat de les estructures de la societat, conformades segons el patró de la normalitat i no de la diferència”, ha conclòs el diputat de Compromís, Silverio Tena.