Bota al contingut principal

La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió d’Obres Públiques en Les Corts, Belén Bachero, ha presentat una proposta per tal d’exigir al Govern central que paralitze l’ampliació del bypass o la circumval·lació a València de l’autovia A-7 del projecte de millores funcionals de seguretat i mesures d’integració ambiental de la dita autovia, en el tram de l’enllaç amb la CV32 (Carretera de la Gombalda) i l’enllaç amb l’A-3, del quilòmetre 486 al 509, així com de les expropiacions dels terrenys previstes al BOE. A més a més, es tracta d’una proposta que el diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, també ha enregistrat a Madrid.

Segons Bachero, “el projecte contempla la construcció de dues calçades laterals unidireccionals, cadascuna amb dos o tres carrils, segons trams, separats cadascun dels sentits per la calçada central, la qual cosa multiplica per dos el nombre de carrils totals del bypass en bona part del traçat. És un projecte desfasat que va en contra de la descarbonització del planeta i del canvi de model de mobilitat. El que voldríem és abandonar actuacions que afavoreixen el transport per carretera i impulsar i afavorir el ferrocarril”.

“Aquesta macroinfraestructura, en el moment actual d’emergència climàtica, no és assumible per al poble valencià. I allò que toca fer ara i que també incloem en esta proposta és prioritzar les inversions en les infraestructures ferroviàries com la del Corredor Mediterrani. I més enguany que és l’Any Europeu del Ferrocarril, per a incentivar la transferència de càrregues de la carretera al ferrocarril, reduint al màxim el ‘tren de camions’ que satura les nostres autovies i descartant per tant qualsevol necessitat d’ampliació d’aquestes”.

“Des de Compromís recordem que el transport per carretera és el responsable del 83% de les emissions d’efecte d’hivernacle del transport, i per això les previsions que incorpora el Projecte de desdoblament del bypass suposarien un increment del trànsit en un 30% per al 2030. Unes xifres inacceptables, tenint en compte que estem immersos en plena emergència climàtica. No es pot plantejar un horitzó d’augment continuat del transport per carretera, com fa el projecte de duplicació del Bypass, quan l’Estat Espanyol té el compromís amb Europa de posar en marxa el Corredor Mediterrani”.

Per la seua banda, Joan Baldoví ha assenyalat que “estem davant un projecte els perjudicis i l’impacte globals del qual superen als beneficis, en la mesura en què aposta per l’increment del trànsit per carretera i, per tant, per continuar augmentant les emissions contaminants i d’efecte d’hivernacle, en detriment de la sostenibilitat i l’aposta per prioritzar les inversions en el transport ferroviari. En lloc de plantejar-se l’ampliació del bypass per a automòbils i camions, s’hauria d’escometre al més prompte possible el bypass ferroviari, la “variant de mercaderies de València” que contempla el projecte del Corredor Mediterrani, per a permetre millorar la circulació de la resta de trens, i previndre el risc de dependre d’un únic corredor ferroviari per a tots els trànsits”.

Per últim, la diputada i el diputat de Compromís han destacat que la iniciativa registrada urgeix a no permetre en cap cas que les actuacions en l’A-7 suposen un augment de les emissions de CO₂ i altres gasos contaminants que puguen afectar negativament en la qualitat de l’aire causada pel trànsit, l’empitjorament de l’efecte barrera i la dificultat d’una permeabilitat adequada ni un minvament hidràulic, i que es puguen realitzar obres de drenatge que garantisquen l’evacuació d’aigües en algun gran episodi de pluges i promoure solucions que incidisquen en el canvi en les pautes de mobilitat.