Bota al contingut principal

Amb l’objectiu de garantir la màxima protecció mediambiental i paisatgística sobre l’Horta de València, així com qualsevol altre espai protegit entre els termes municipals per on passarà la connexió ferroviària d’alta velocitat entra València i Castelló, des de Compromís s’han presentat al·legacions per a millorar al projecte presentat pel Ministeri de Foment, i assegurar que es concedisquen terminis més amplis i suficients, per a garantir una participació ciutadana plena i efectiva, d’acord amb els objectius establits en la legislació europea vigent en matèria de medi ambient.

A més, des de la coalició valencianista i ecologista s’ha exigit que totes les propostes que transcorren per l’espai protegit de l’Horta de València siguen directament rebutjades a l’efecte de valoració, per destruir un espai de gran valor ambiental, agrari i patrimonial, reconegut fins i tot per l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) en novembre de 2019.

D’aquesta manera, Compromís proposa que es prolongue el túnel passant 1,5 km per a eixir a superfície després de passar la Séquia de Montcada i el nucli urbà de la Venda de Sombrerer, a Foios, garantint la nul·la afecció a cap espai protegit, i entroncar-ho amb el túnel ferroviari actual al costat de la Malva-rosa abans d’eixir a superfície per tal de no destruir sòl agrícola protegit. Una alternativa menys dolenta i respectuosa amb l’Horta i l’actual context d’emergència climàtica en el qual estem immersos.

Per altra banda, la coalició exigeix que es modifiquen els estudis informatius incorporant l’anàlisi de riscos derivats del canvi climàtic, específicament per increment del nivell de la mar, i la seua afecció a les diferents alternatives en els seus trams pròxims a la mar, com el que transcorre al costat de les platges del litoral, així com l’anàlisi de la perillositat i riscos d’inundacions a les comarques al nord de la ciutat de València. A més, s’exigirà que el projecte incloga una anàlisi detallada de la incidència de les diferents alternatives sobre l’estat i funcionament de la massa d’aigua subterrània per tal de garantir la protecció dels aqüífers.

Pel que fa a la mobilitat, Compromís exigirà que el projecte compte amb un Estudi Integral i Estratègic del transport ferroviari de mercaderies i rodalia en l’àrea Metropolitana de València, que proporcione una solució a les necessitats de transport de viatgers, i aporte mesures efectives per a la necessària transició energètica i transferències del transport de mercaderies de carretera al ferrocarril, una situació de millora de la xarxa ferroviària que des de la coalició consideren urgent i inajornable.