Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís en Les Corts, Mònica Àlavaro, ha anunciat hui la presentació d’una iniciativa parlamentària per instar el Govern d’Espanya a elaborar un Protocol sanitari de la Síndrome d’alcoholisme fetal (SAF) o Trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF) per tal de millorar el seu diagnòstic, atenció i tractament. “Una malaltia actualment amb un alt índex de mals diagnòstics amb conseqüències dramàtiques per a qui ho pateixen”. 

Segons s’explica des de Compromís la síndrome d’alcoholisme és una afecció majoritàriament desconeguda a pesar que els últims estudis revelen que entre un 4 i un 7 per cent de la població mundial la pateix, amb major o menor repercussió de dany cerebral. El seu origen es troba en l’exposició a l’alcohol del fetus durant el procés de gestació, derivada del consum d’aquest teratogen per la mare gestant. El sistema sanitari presenta actualment una falta d’especialització dels professionals sanitaris davant el síndrome d’alcoholisme fetal y trastorns de l’espectre alcohòlic fetal, el que genera problemes al diagnòstic de la malaltia i també mancances a l’atenció sanitària de les persones que pateixen el síndrome o trastorn.

“Per combatre esta problemàtica -ha afegit Àlvaro- proposem al govern central una bateria de mesures que haurien d’adoptar-se, que passen en primer lloc, per enfortir la prevenció del consum d’alcohol durant la gestació així com millorar l’atenció precoç i específica a les persones afectades pel SAF/TEAF, atorgant-los un tractament i seguiment de qualitat i respectant els seus drets fonamentals”.

A banda de l’aspecte sanitari, des de Compromís també es proposen al Govern central mesures a adoptar en altres àmbits com, elaborar un protocol educatiu de la Síndrome d’alcoholisme fetal per tal de garantir les adaptacions educatives necessàries a les persones afectades per la síndrome i trastorn. I intensificar les campanyes de conscienciació social relacionades a la prevenció per tal de conscienciar de la toxicitat de l’alcohol durant el procés de gestació. 

Així mateix es considera que cal elaborar un protocol d’actuació en l’àmbit judicial i de seguretat, prèvia formació dels operadors resposanbles per tal de considerar la concurrència de la síndrome d’acoholisme fetal en els processos en els quals intervinguen.

Compromís també insta el Govern d’Espanya a impulsar les mesures legislatives necessàries per tal de reconèixer la Síndrome d’alcoholisme fetal com a malaltia crònica i per tant que s’incloga també al Dictamen Tècnic Facultatiu dels equips de valoració de la discapacitat i la dependència. També s’hauria d’instaurar esta síndrome com a causa determinant dels dictàmens de necessitats educatives especials. 

“Finalment – ha conclòs Àlvaro- reclamem que s’incremente la investigació científica al respecte. En total una sèrie de mesures que s’han d’impulsar amb urgència per a pal·liar la difícil situació que pateixen les pesones que pateixen el síndrome d’alcoholisme fetal i el seu entorn”.