Bota al contingut principal

El “pelotazo” ordit des de l’Autoritat Portuària de València, mitjançant una permuta per a beneficiar a Vicente Boluda, investigat l’actualitat per la Fiscalia Anticorrupció, queda més que demostrat per la pròpia Advocacia General de l’Estat en un extens informe que després d’una desena d’intents ha pogut aconseguir el senador de Compromís, Carles Mulet.

La fallida permuta aprovada per l’Autoritat Portuària de València (APV), de la concessió de les drassanes sense ús d’Unió Naval València, per altres terrenys de 4.700 metres a Boluda Corporación Marítima es degué anul·lar davant els contundents informes de l’Advocacia de l’Estat, els quals apuntaven estava plagat d’errors greus i els abastos d’aquestes decisions estan sent investigats per la Fiscalia Anticorrupció. L’ operació es va promoure per part de l’ APV per a poder continuar amb el polèmic projecte de l’ampliació nord del Port de València.

Alguns mitjans com El Diario.es Comunitat Valenciana venien informat d’aquests fets, però fins hui ningú havia pogut aconseguir l’informe de l’Advocacia de l’Estat, el mateix Aurelio Martínez, president de l’Autoritat Portuària, no havia facilitat còpia ni als mitjans ni als membres del Consell d’administració. Mulet havia vingut exigint d’acord amb la prerrogatives dels membres de les Corts Generals en la seua funció de fiscalització del Govern, còpia d’aquest informe, i fins a 10 vegades des de l’executiu s’havia vetat aquesta documentació (aportant informes que res tenien a veure amb el sol·licitat). Ara, usant el Portal del Transparència de l’Administració General de l’Estat, ha pogut accedir a aquest, en el qual queda clar a manera de conclusió :

Primera.- Sense perjudici de la seua incorrecció, l’assistència del vocal representant de l’Associació Valenciana d’Empresaris (Vicent Boluda, el propi beneficiat per la permuta) al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València celebrat el 22 de juny de 2018, existint conflicte d’interessos, no té per si mateixa transcendència invalidant. ( tocaria analitzar no obstant això fins que punt la seua presència i vot podria ser determinant per a aconseguir el seu propi benefici)

Segona.- L’Autoritat Portuària de València no va procedir regularment, ja que degué realitzar, a través dels seus serveis competents, les actuacions necessàries per a comprovar el compliment per la societat Unió Naval de València, S. a. de la seua obligació de conservar les obres i instal·lacions en bon estat, així com per a comprovar que l’activitat que es realitzava en la concessió es corresponia amb l’objecte d’aquesta segons el títol concessional

Tercera.- L’acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València pel qual es va disposar el pagament de la indemnització deguda pel rescat a una entitat diferent de la que va ser titular de la concessió extingida per aqueixa causa sense seguir la tramitació indicada en el fonament jurídic IV, apartat A), del present informe no és conforme a Dret.

Quarta.- L’acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València pel qual es va disposar l’atorgament, en substitució de la concessió concedida per rescat i com a pagament de la indemnització derivada d’aquest, d’una concessió d’objecte diferent de la distingida per aquesta causa sense seguir la tramitació indicada en fonament jurídic IV, apartat B), del present informe no és conforme a Dret.

Per al portaveu de Compromís al Senat, “ és molt greu tot el que va desgranant l’informe de l’Advocacia de l’Estat, una entitat com l’APV no pot dedicar-se a aquesta mena de jocs foscos per a beneficiar de manera tan descarada a un propi vocal del seu consell. Mantindre a Martínez al capdavant de l’APV és una temeritat que no ens podem permetre, sempre que hem exigit al Govern medie per a fer possible el nomenament d’una persona impol·luta i que genere confiança, Madrid sempre ens contesta que és competència exclusiva de la Generalitat i no pensa immiscir-se, per això, entenem, que el M.H president de la Generalitat ha de fer ja el pas, cessar a Martínez i nomenar una persona de consens i sobre la qual no existisquen dubtes”.

Mulet ha reiterat que la falta de transparència de les autoritats portuàries, especialment de la de València “ estem davant un cas gravíssim, que han intentat per tots els mitjans silenciar i ocultar, Aurelio Martínez està en la corda fluixa, la pròpia Advocacia de l’Estat deixa clar el niu d’irregularitats ( que podrien derivar en greus delictes), mantindre a aquesta polèmica persona en el càrrec és una temeritat, i no actuar ja, pot ser que després siga tard per a mostrar distàncies”