Bota al contingut principal

Amb motiu de la celebració hui del dia Internacional dels Aiguamolls, el grup parlamentari Compromís ha volgut incidir en la situació crítica en què es troba el Parc Natural l’Albufera de València, sobre la qual ha presentat vàries iniciatives en les Corts.

Com explica la diputada Paula Espinosa, “l’afecció que provoca sobre este Parc Natural el Port de València corre perill d’augmentar exponencialment si es consuma l’ampliació nord. Però no és una qüestió només de futur, l’Albufera es troba actualment en una situació crítica per l’incompliment de les dotacions ambientals establertes normativament en el Pla de Conca de la demarcació del Xúquer, agreujada per la manca de pluges”.

Des del passat 23 d’octubre de 2023, tot indica que s’incomplix la normativa establerta en l’article primer de l’Ordre 5/2018, d’1 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, relativa a la regulació del nivell i comunicació amb la mar del Parc Natural de L’Albufera.

Esta normativa estableix com a nivell idoni mensual del llac un mínim de cota 10 cm sobre el nivell base, assenyalat com a nivell 0, marcat en l’escala de lectura instal·lada en les comportes de la gola del Pujol en època de cultiu de l’arròs (1 de maig-31 octubre) i de 25 cm durant la inundació hivernal (1 de novembre-15 de gener).

Per al diputat Juan Bordera “si bé, la interpretació de la norma establix que la mitjana es calcularà de manera mensual i farà que el mes d’octubre complisca formalment amb el nivell establert, és evident també que al mes de novembre s’ha incomplert flagrantment la normativa ambiental establerta al 2018 per l’autoritat ambiental”.

“Davant açò des de Compromís reclamem a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori saber quines mesures té previst posar en marxa davant l’alarmant baixada de nivell de la llacuna de l’Albufera, incomplint d’esta manera l’Orde 5/2018 de la Conselleria”, ha afegit Bordera.

La diputada Espinosa en una visita recent comprovà l’estat del projecte de construcció dels tancs de tempesta, i la modificació de la xarxa hidràulica de reg (Favara -Horta Sud), que ubicats en paral·lel a la V31 conformen junt amb el col·lector Oest, una infraestructura hidràulica de sanejament fonamental per tal d’evitar l’entrada d’aigües contaminades al Parc Natural de l’Albufera.

Durant molts anys les obres d’este projecte, finançat per l’Estat amb una inversió superior als 60 milions d’euros i adjudicades en 2007, s’han vist paralitzades pels tràmits administratius i la mancança de coordinació institucional. Finalment, la inoperància administrativa va ser sortejada al mes de setembre de 2021, moment en el qual es reprengueren les obres.

“Hores d’ara -ha assegurat Espinosa- l’actual Consell no ha finalitzat les tramitacions pertinents que va iniciar el Botànic per esta obra, cosa que està dificultant l’entrada en funcionament d’esta importantíssima infraestructura per a l’Horta Sud i l’Albufera. Per això també hem registrat iniciatives parlamentàries per saber els motius d’este retard”.

Els dos diputats de Compromís lamenten la manca de determinació del Consell de PP i Vox per a protegir realment l’Albufera, “més enllà de reunir-se amb el Ministeri de Transició Ecològica per reclamar el que és de competència estatal, el Consell ha d’extraure les seues pròpies conclusions davant la situació de greu crisi que esta patint actualment l’Albufera de València i actuar en conseqüència”.

En este sentit el pròxim 13 de febrer se produirà, a petició de Compromís, la compareixença del secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori en comissió a les Corts, per a explicar l’estat ecològic dels rius, rieres i aiguamolls al nostre territori.