Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha registrat en les Corts una proposició no de llei amb què planteja al govern valencià la implementació de mesures que amplien el nombre de col·lectius que ara mateix es beneficien de les ajudes del Consell per a fer front al copagament farmacèutic, mentre seguisca vigent aquest “injusta” mesura estatal, que la coalició reclama derogar.

Com explica el diputat i portaveu de Sanitat, Carles Esteve “l’any 2012 el Govern de l’Estat del Partit Popular va imposar, mitjançant el Reial Decret- Llei 16/2012, el copagament farmacèutic per a la totalitat de la població, sense fer cap tipus de distincions per motius de capacitat econòmica ni situació de vulnerabilitat”.

“Va ser una mesura terrible -ha afegit el parlamentari- perquè obrí la porta a la pobresa farmacològica que genera que les persones o famílies amb dificultats econòmiques tinguen problemes per accedir a productes farmacèutics necessaris per a la seua salut”.

Amb l’arribada del govern del Botànic a l’any 2015 es van implementar mesures per aconseguir reduir l’impacte del copagament farmacèutic sobre diferents col·lectius, en especial per aquells amb rendes més baixes, establint la compensació del copagament farmacèutic de manera progressiva a totes les persones que es troben en un índex de qualitat de vida baix.

D’aquesta manera, seguint una constant ampliació dels col·lectius beneficiaris, hui en dia es poden beneficiar d’aquestes ajudes: totes les persones que disposen d’uns ingressos inferiors al salari mínim, els pensionistes amb ingressos baixos, les famílies amb menors amb rendes baixes, les persones desocupades amb rendes inferiors als 18.000€, les famílies monoparentals amb rendes baixes i les persones amb diversitat funcional. En definitiva, hi ha més d’1.200.000 de persones beneficiaries d’aquestes ajudes i de l’ampliació dels seus drets al País Valencià.

“L’objectiu era avançar a què cap persona es quede sense poder fer front al copagament farmacèutic i, per tant, amb dificultats per seguir un tractament que millore la seua salut. Aquestes mesures han aconseguit que a més a més haja millorat l’adherència al tractament de les persones beneficiàries, doncs ha disminuït el nombre de tractaments abandonats i  la quantitat de tractaments no iniciats”, ha indicat Esteve.

Per al parlamentari “és greu que eixe decret de 2012 que va implantar el copagament i que va generar les condicions de pobresa farmacològica seguisca en vigor, no té cap sentit que el govern actual no el derogue i així ho exigim des de Compromís”.

Però mentre això arriba és imprescindible seguir avançant en el desplegament de mesures que ajuden a pal·liar la pobresa farmacèutica. Així, en vista a garantir la continuïtat de les polítiques que fan possible l’accés gratuït a fàrmacs i tractaments de la població en general, reclamem al Consell  la implementació de mesures que amplien la cobertura de les ajudes destinades a compensar el copagament farmacèutic”, ha conclòs Esteve.