Bota al contingut principal

El diputat en el Congrés de Compromís-Q, Joan Baldoví, ha registrat hui una bateria de preguntes al Govern Central en les quals es demana explicació sobre la gestió que es pensa fer sobre la dessaladora de Cabanes-Orpesa, la qual està previst puga entrar en funcionament en breu i implicar seriosos problemes als ajuntaments afectats, tal com vénen advertint des de Cabanes i Orpesa els grups Municipals d’Units pel Poble i el BLOC respectivament.

La dessaladora impulsada per ACUAMED en els municipis de Cabanes i Orpesa, es va planejar sota la previsió de la creació de grans projectes urbanístics de més de 20 milions de metres quadrats, que a data de hui estan totalment estancats i molt lluny de ser realitat en els terminis previstos, i per tant, sent actualment totalment innecessària esta infraestructura.

El 21 d’abril de 2007 es va signar el conveni amb els ajuntaments de Cabanes i Orpesa, el 21 de gener de 2008 es va signar el corresponent conveni amb el de Benicàssim. En tots dos convenis es declara l’interés de les parts en la construcció de la planta dessaladora per a garantir el subministrament dels seus termes municipals, així com els cabals compromesos que ascendeixen a 65.000 m3/dia. A canvi, els ajuntaments es comprometien en un període de 25 anys, a pagar els 55 milions invertits per ACUAMED.

Estos 25 milions, a pagar en major mesura per Cabanes, en ser la que potencialment més nous usuaris generaria, es pretenia cobrar a partir de cànons als nous residents. Ara, el PAI Marina d’Or Golf de 18 milions de metres quadrats, així com les altres urbanitzacions de la zona, són completament inviables a curt i mig termini, però la dessaladora pot entrar a funcionar en breu, i per tant, els ajuntaments obligats a fer front ja al pagament anual.

Baldoví ha preguntat sobre quina previsió de demanda anual d’aigua s’estima com a real per als pròxims anys en estos municipis, i que el Govern Central justifique “si eixa previsió actualitzada de demanda justifica la creació d’esta dessaladora”. Igualment, el diputat de Compromís ha preguntat si preveu l’Administració Central una renegociació dels acords signats amb els ajuntaments afectats, sent aquesta l’opció més raonable.

El parlamentari també ha demanat explicació de si ha rebut ACUAMED o l’autoritat competent “alguna petició per part d’estos ajuntaments, i que confirme el Govern Central quina quantitat econòmica, i en quin període de temps han de sufragar com a cànon els ajuntaments implicats del pagament d’estes obres, de tota la tramitació, i igualment de les despeses d’explotació”.