Anar directament a les notícies

Compromís proposa la desaparició de ministeris per a no retallar en educació i sanitat

Publicat el en Economia i Ocupació

El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, considera que el govern de Rajoy, “ha demostrat amb escreix que no sap per on fer front a la dura situació econòmica sense haver de retallar en els serveis públics més bàsics i fonamentals”. Per eixe motiu, des de la coalició valencianista, progressista i ecologista han llançat una sèrie de propostes “per a fer front a eixe estalvi sense que això afecte als ciutadans i ciutadanes”.

Entre les mesures proposades per Compromís, està el seguir avançant “cap a la descentralització de l’estat i en la construcció d’un estat autonòmic on no existisquen duplicitats. Per açò, animem a Rajoy a que comence a treballar perquè desapareguen, d’una manera progressiva, els ministeris de Sanitat i d’Educació, ja que la gran majoria de les competències d’aquests organismes estan assumides per les comunitats autònomes i estem parlant que en 2012 estos dos ministeris gestionen un total de 5.400 milions d’euros”.

“Moltes competència d’educació i també de sanitat estan transferides a les comunitats autònoms i que existisquen els ministeris no és més que una duplicitat innecessària. Per a nosaltres, és més efectiu que es mantinguen eixos serveis en les autonomies per la seua proximitat, implantació i calat social que persistisquen uns ministeris estancs, situats a Madrid i allunyats de l’autèntica realitat de la societat”, segons Joan Baldoví.

També, Baldoví proposa retallar la despesa militar i acabar amb la presència de tropes espanyoles en missions internacionals. “No pot ser que es gaste el govern 150.000 euros en uns rifles de precisió, com ens va contestar fa poc el govern a una pregunta nostra, la qual cosa deixa clar el car que és esta classe de material que, hui dia, no té cap utilitat”, segons el parlamentari de Compromís.

Un altre dels eixos que, per al diputat valencianista, ha de centrar la seua atenció el govern és en la potenciació de les oficines antifrau. Segons Baldoví, “l’estat ha de disposar de bons mitjans humans i materials per a perseguir i multar a aquells que defrauden al fisc o que eludeixen els impostos portant les seues fortunes a paradisos fiscals. No cal proposar amnisties fiscals com ha fet Rajoy, el que toca és que perseguir a eixos infractors i exigir-los que paguen el que deuen. Només amb eixa acció, l’estat recaptaria també molts milions d’euros”.

  • El diputado de Compromìs en el Congreso, Joan Baldoví, considera que el gobierno de Rajoy, ha demostrado con creces que no sabe por donde hacer frente a la dura situación económica sin tener que recortar en los servicios públicos más básicos y fundamentales. Por ese motivo, desde la coalición valencianista, progresista y ecologista han lanzado una serie de propuestas para hacer frente a ese ahorro sin que ello afecte a los ciudadanos y ciudadanas. Entre las medidas propuestas por Compromìs, está el seguir avanzando hacia la descentralización del estado y en la construcción de un estado autonómico donde no existan duplicidades. Por esto, animamos a Rajoy a que empiece a trabajar para que desaparezcan, de una manera progresiva, los ministerios de Sanidad y de Educación, ya que la gran mayoría de las competencias de estos organismos están asumidas por las comunidades autónomas y estamos hablando que en 2012 estos dos ministerios gestionan un total de 5.400 millones de euros.
    "Muchas competencias de educación y también de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y que existan los ministerios no es más que una duplicidad innecesaria. Para nosotros, es más efectivo que se mantengan esos servicios en las autonomías por su proximidad, implantación y calado social a que persistan unos ministerios estancos, situados en Madrid y alejados de la auténtica realidad de la sociedad, según Joan Baldoví.
    También, Baldoví propone recortar el gasto militar y acabar con la presencia de tropas españolas en misiones internacionales. 'No puede ser que se gaste el gobierno 150.000 euros en unos rifles de precisión, como nos contestó hace poco el gobierno a una pregunta nuestra, lo cual deja claro lo caro que es esta clase de material que, hoy día, no tiene ningún utilidad, según el parlamentario de Compromìs
    Otro de los ejes que, para el diputado valencianista, debe centrar su atención el gobierno es en la potenciación de las oficinas antifraude. Según Baldoví, el estado debe disponer de buenos medios humanos y materiales para perseguir y multar a aquellos que defraudan al fisco o que eluden los impuestos llevando sus fortunas a paraísos fiscales. No hace falta proponer amnistías fiscales como ha hecho Rajoy, lo que toca es perseguir a esos infractores y exigirles que pagan lo que deben. Solo con esa acción, el estado recaudaría también muchos millones de euros"

  • Pingback: I si tanquem la paradeta? | Una història que contar()