Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha detectat irregularitats en la concessió d’una sèrie d’ajudes que la Conselleria d’Agricultura va atorgar a través de la seua fundació Agroalimed a determinats ajuntaments governats pel Partit Popular.

La constatació d’aquestes irregularitats s’ha obtingut després de diverses peticions de documentació de la portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, sobre les subvencions que la Conselleria d’Agricultura ha atorgat a través de la seua fundació Agroalimed en els últims anys i la conseqüent visita a les dependències de la Conselleria de la diputada Oltra per a revisar eixa documentació.

Les subvencions que presenten irregularitats, que ascendeixen a 1.253.340,36 euros, van ser concedides pel ple del Consell de 4 de setembre de 2009. Estos 1,2 milions d’euros es van pagar en virtut d’un Conveni entre la pròpia Conselleria d’Agricultura, Agroalimed i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), a 7 municipis per la col•laboració en formació, divulgació i sensibilització en matèria agrària.

Segons Oltra “des de Compromís sol•licitàrem al Consell copia dels estudis subvencionats per Agricultura en els últims anys a través d’Agroalimed i en la documentació que ens va permetre revisar la Conselleria no s’aportava cap document que suporte este conveni amb la FVMP, ni la justificació de la documentació aportada pels municipis, ni tampoc s’acredita la publicitat i concurrència en la concessió de les ajudes”.

“Solament trobem un element comú en estes subvencions, i és que es donen solament a certs municipis governats per alcaldes del Partit Popular, entre ells Vall d´Uxó l’alcaldessa de la qual era l’actual Consellera Isabel Bonig, el del Lorxa, Guillemo Moratal, president per decisió de la Consellera d’Agricultura de la Federació de Grups Rurals de la Comunitat Valenciana (FEVADER), o Elena Bastidas, alcaldessa d’Alzira, i Presidenta de la pròpia Federació de Municipis i Províncies signatària del Conveni”.

Hem pogut constatar també irregularitats a l’hora de realitzar els pagaments a estos ajuntaments ja que segons es desprèn de la documentació revisada la Consellería podria haver pagat als municipis a canvi d’actuacions futures, però no executades en el moment del pagament ja que la data de signatura és la del 2 de novembre de 2009 i la certificació que correspondria a l’acceptació per la Consellería dels treballs realitzats es duu a terme en només 25 dies, termini totalment insuficient per a justificar les actuacions realitzades pels Municipis.

La legislació vigent no permet el pagament d’actuacions futures, segons s’arreplega en l’article 34.3 de la Llei de Subvencions, i en tot cas sols haguera sigut possible la concessió d’una bestreta del 40 % en les condicions previstes en la legislació vigent. No obstant açò comprovem com, tres mesos després de la certificació, es van pagar de colp les quantitats totals, sense que consten bestretes.

Segons ha assenyalat Oltra “des de Compromís hem tornat a registrar peticions de documentació molt concretes per a conèixer els estudis que es van realitzar sobre la base d’estes subvencions del conveni amb la FVMP i revisar la documentació que suporta els pagaments realitzats a estos municipis ja que si Agricultura no és capaç de demostrar que esta documentació existeix passarem d’irregularitats directament a il•legalitats en el pagament de subvencions, que haurem de denunciar davant la justícia”.

“Dónes de Compromís exigim a la Consellera d’Agricultura, Maritina Hernández, que aclarisca este assumpte, així mateix considerem totalment indecent que mentre els agricultors valencians ho estan passant cada vegada més malament les ajudes no els arriben directament a ells i es desvien perquè engreixe la xarxa clientelar del PP a través dels Ajuntaments que governen”, ha conclòs Oltra.