Bota al contingut principal

Pel seu interés, compartim la Proposició No de Llei que ha registrat Mònica Oltra en les Corts Valencianes per a que es prohibisca als supermercats l’eliminació d’aliments en bon estat i que vagen a parar a persones sense recursos.

El nombre de famílies que viuen per sota del llindar de la pobresa, segons l’últim informe de Càritas, arriba ja a tocar el 24% del total de les llars a l’Estat Espanyol. Això vol dir que aquestes famílies viuen amb menys de 627 € al mes. A més, el 36% del total de les famílies valencianes, segons dades de l’INE, no tenen capacitat econòmica per tal d’afrontar despeses imprevistes, com ara la reparació d’electrodomèstics o activitats extraescolars per als seus fills.

Actualment, i segons informa UNICEF, el nombre d’infants afectats per aquesta situació de pobresa, puja a 2,2 milions, dels qual un 13,7%, viuen en famílies que s’aproximen a uns nivell de pobresa crònica. Aquesta xifra ha elevat en pocs anys fins al 26% de la població infantil total, front als Països nòrdics y els Països Baixos que tenen les taxes més baixes de pobresa infantil relativa, al voltant del 7%. Austràlia, Canadà, Nova Zelanda i el Regne Unit tenen taxes d’entre un 10% i un 15%, mentre que poc més del 20% de los xiquets de Romania y els Estats Units viuen en situació de pobresa relativa.

Segons estadístiques publicades per la Unió Europea, l’Estat Espanyol és el territori europeu on més ha augmentat la pobresa, representant el 10,7% del total de la UE.

Una de les paradoxes amb les quals ens trobem, és veure com moltes de les superfícies comercials dedicades l’alimentació, llencen als contenidors tones d’aliments encara aptes per al consum, mentre centenars de milers de famílies tenen dificultats per arribar a final de mes.

La brutalitat de les dades obliga a les administracions públiques a fer front a aquesta situació amb tots els elements que es tinguen a les mans.

Per això que presentem la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Les Corts, amb l’objectiu d’aconseguir eradicar la desfeta sistemàtica d’aliments en bon estat, insten al Consell a:

1. Aprovar una normativa que prohibisca la desfeta sistemàtica d’aliments en bon estat per part del comerç d’aliments, parant especial atenció a les grans superfícies i cadenes comercials.

2. Establir els mecanismes necessaris per tal que els aliments, encara aptes per al consum, sobrants dels mercats, supermercats i hipermercats, siguen i distribuïts a través de convenis amb els ajuntaments o entitats públiques o privades sens ànim de lucre.

3. Garantir l’abastiment d’una xarxa de bancs d’aliments repartides pel territori valencià, on hi haurà almenys un en cada municipi major de 10.000 habitants, per tal de distribuir els aliments abans esmentats, així com a través d’ONGD’s o d’altre tipus d’entitats solidàries.