Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha presentat davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurs contencions administratiu contra la resolució de la Conselleria d’Educació sobre el servei de transport escolar per al curs 2012-2013.

Segons ha assenyalat la portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “esta acció judicial ve motivada pel canvi de la resolució d’anys anteriors en allò concernent als 3 km de distància del centre, passant d’una distància mesurada segons les carreteres i camins transitables a una distància de 3 km en línia recta, com si els xiquets pogueren volar”.

“Estem davant d’una discriminació molt gran perquè pot haver nuclis poblacionals que estiguen a poc més de 3 km del centre escolar en línia recta i per això no tinguen dret al transport escolar però en la realitat orogràfica i de vies d’accés estiguen a 10 km”.

Des de Compromís s’entén que esta resolució contravé la mateixa Constitució Espanyola que literalment, en l’article 27.6, estableix que “les administracions no sols han de proporcionar el servei públic educatiu als alumnes, sinó que també han de remoure els obstacles de qualsevol naturalesa que impedisquen o dificulten l’exercici del dret a l’educació”.

Segons Oltra “esta resolució d’Educació ha provocat que en estos moments hi haja xiquets que per viure a més de 3 km del centre educatiu i no disposar els seus pares d’un mitjà de transport privat no estan anant a escola i açò és una situació que ens situa en l’edat mitjana i no en una societat moderna que garanteix el dret a la educació”.

 “Des de Compromís hem impugnat esta resolució que marca els 3 km en línia recta perquè és clarament discriminatòria, obstaculitza el dret a l’educació i a més és discrecional en establir que el Consell podrà fer excepcions a esta normativa, cosa que ja tenim coneixement que s’està fent de manera arbitrària, ja que estes excepcions van més en funció del sentit del vot dels nuclis poblacionals que no de la distància que al final han de recórrer els alumnes per arribar a l’escola”, ha conclòs Oltra.