Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha denunciat la paralització que està sofrint el Pla de Recuperació del Xúquer, establert per a fer compatible el Pla Global front a Inundacions amb la recuperació fluvial de la part baixa d’este riu.

 

Segons ha recordat el portaveu adjunt de Compromís, Juan Ponce, “al maig de 2010 es va constituir una Mesa de Participació per a tractar la recuperació del riu Xúquer amb representants de les tres administracions -estatal, autonòmica i local-, grups ecologistes, sindicats, organitzacions agràries, regants i entitats ciutadanes”.

 

La constitució d’aquesta mesa de participació venia motivada  per les implicacions que este tipus d’actuacions té sobre el territori, el paisatge que l’envolta, el patrimoni natural i cultural associat a l’aigua, les estructures agràries o els valors d’ús per al ciutadà.

 

La Mesa de Participació es va reunir en 4 ocasions entre 2010 i 2011. La darrera reunió es va celebrar el 14 de desembre de 2011 restant pendent i programada la celebració de distintes sessions sobre temes importants relacionats amb el Pla Global.

 

Segons denuncia Ponce “transcorregut un any des de la darrera reunió, els treballs de la Mesa de Participació, i per tant del Pla Global front a Inundacions, es troben paralitzats. Això suposa posar en risc les persones i béns de les zones afectades que en qualsevol moment poden patir noves avingudes amb danys irreparables”.

 

Per al diputat de Compromís “una evidència més d’este abandonament del pla contra inundacions en el riu Xúquer el tenim en la paralització de l’actuació prevista a Albalat, l’anomenat “Projecte de Mota de Defensa contra inundacions a Albalat de la Ribera, integració paisatgística i adequació ambiental de la marge esquerra del riu Xúquer”. Este projecte contava amb cofinançament europeu dels fons FEDER, va ser licitat en novembre de 2011 i el passat 2 d’agost la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, depenent del govern central, renuncià a la seua adjudicació”.

 

“Cal remarcar que esta actuació a Albalat, deixada de costat pel govern de Mariano Rajoy, materialitzava el nou enfocament de la prevenció front avingudes que combina la protecció front les inundacions amb la recuperació de l’espai fluvial, d’acord  amb la filosofia de la Directiva europea sobre inundacions i els recents desenvolupaments tècnics d’infraestructura verda. Ara la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha establit un altre pla de treball que no està consensuat amb la Mesa de Participació”.

 

Per a revertir esta situació el grup parlamentari Compromís ha registrat una Proposició No de Llei en Les Corts Valencianes en què reclama al Consell que done un nou impuls al procés de participació pública per a la recuperació del Xúquer, instant també al govern central a donar suport a este Pla. Així mateix es sol·licita que es tornen a reprendre els treballs de la Mesa de Participació del Xúquer, amb el pla de treball consensuat, perquè els projectes d’actuacions del Pla front Inundacions del Baix Xúquer estiguen finalitzats el més prompte possible.