Bota al contingut principal

El diputat del grup parlamentari Compromís, Fran Ferri, ha denunciat hui les dificultats que tenen els joves a l’hora d’accedir a la funció pública en l’administració valenciana i el conseqüent envelliment de la plantilla de les distintes conselleries.

En resposta a una pregunta parlamentària de Compromís per a conéixer la composició per edats del personal que treballa en la Generalitat, el govern valencià ha facilitat un desglosse detallat de l’edat mitjana per conselleries, la distribució per franges d’edat i l’edat mitjana del personal segons la seua relació jurídica.

Segons ha assenyalat Ferri “a la llum d’estes dades podem comprovar que la mitjana d’edat de les distintes conselleries està establerta entre els 48 i 51 anys i que eixa mitjana d’edat encara s’eleva si tenim en compte només els funcionaris de carrera”.

Per a Ferri “una dada molt significativa és la presència quasi testimonial de menors de 30 anys en les distintes conselleries, fins el punt que en alguna d’elles podem trobar més nombre de treballadors majors de 65 anys que menors de 30. La següent franja d’edat amb menys treballadors en les conselleries és la compresa entre els 30 i 41 anys”.

“Açò és degut -ha afegit el diputat de Compromís- a què l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat en els darrers anys ha sigut molt reduïda, amb unes taxes de reposició dels treballadors que es jubilen molt baixes”.

Per a Ferri “la dificultat de la gent jove d’incorporar-se al mercat laboral és un problema molt greu del qual les administracions públiques haurien de tindre especial sensibilitat a l’hora de confeccionar les seues plantilles. L’aportació dels joves a l’administració és molt necessària en tots els sentits, és per això que des de Compromís reclamem al Consell que establisca mesures per a rejovenir la seua plantilla”.