Bota al contingut principal

El diputat de Compromís, Fran Ferri, ha lamentat que el Consell haja manifestat criteri contrari a la Proposició de Llei de Modificació de l’article 18 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat sobre la prescripció de les obligacions de l’administració autonòmica valenciana que té presentada Compromís en Les Corts.
 
Segons ha assenyalat el diputat de Compromís, Fran Ferri, “este criteri contrari del Consell demostra la falsedat de les declaracions de diferents membres del govern del PP, com la consellera Isabel Bonig, qui assegurà que no tenien intenció d’iniciar expedients de prescripció de les ajudes que no havien pagat des de l’any 2009”.
 
Amb la legislació actual el dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions de la Generalitat prescriu als quatre anys. Això vol dir que l’obligació de pagar caduca; qualsevol ciutadà a qui el Consell haja atorgat una ajuda si l’administració no li paga en quatre anys perd el dret a cobrar-la. L’única opció que té el ciutadà és reclamar eixe deute abans dels quatre anys amb la qual cosa el termini de prescripció torna a començar des de zero.
 
Per evitar estes prescripcions des de Compromís presentaren un proposta de modificació de l’article 18 de la Llei d’Hisenda per a què s’incloga un nou apartat que establisca que “Amb caràcter imperatiu i previ amb 90 dies naturals d’antelació respecte al compliment del termini de prescripció recollit en el present article, la Generalitat haurà de comunicar als creditors legítims o els seus drethavents, el temps que resta per la prescripció i la forma en que poden presentar una reclamació que inicie un nou termini de prescripció”.
 
Segons Ferri “d’esta manera s’obliga a la Generalitat a comunicar als ciutadans que s’apropa la prescripció, assenyalant també la via de reclamació per a iniciar un nou termini de prescripció. L’objectiu final és evitar que els impagaments massius de la Generalitat acaben generant un perjuí encara major als beneficiaris de les diferents ajudes i subvencions reconegudes”.
 
“Però lamentablement comprovem com el govern del PP no està per la labor de facilitar als ciutadans els mecanismes per evitar la prescripció. Un exemple clar d’esta situació són els més de 50.000 afectats de les Ajudes de l’Habitatge, impagades pel Consell des de 2009. Estes ajudes prescriuen en 2013 si els beneficiaris no realitzen abans una reclamació”.
 
Per a Ferri “sabent com de generalitzats estan els impagaments del Consell i comprovant que no estan disposats a legislar per facilitar la lluita contra les prescripcions ens temem que, encara les declaracions públiques forçades per les crítiques de l’oposició, el govern del PP té intenció d’estalviar-se el pagament de nombroses ajudes amb prescripcions massives”.