Morera: “Les empreses ja no es fien de Camps i per això no es presenten als concursos públics”