Pañella: “Què pensa fer la Consellera si rep una denúncia anònima sobre un professor?”