Morera: “Moragues és un bon gestor de la misèria, dins d’un govern que no reivindica i que intenta solucionar amb pedaços”