Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha registrat en Les Corts una pregunta dirigida al Consell per saber si és conscient del perjuí que pot ocasionar als professionals d’infermeria que la Conselleria de Sanitat permeta l’emissió de certificacions acreditatives de serveis prestats incompletes i sense la majoria de dades que s’exigeixen des del Ministeri.

Segons explica la diputada de Compromís el Real Decret 450/2005, que regula les especialitats d’Infermeria, estableix una sola opció d’accedir, mitjançant la superació d’una prova objectiva, a una de les noves especialitats creades. Per a d’això és necessari  una sèrie de requisits de formació  específica així com uns anys d’activitat professional en el camp de l’especialitat en qüestió.

Esta activitat professional ha d’acreditar-se mitjançant una certificació expedida pel responsables del centre de treball. En ella han de constar els dades que acrediten que el professional ha desenvolupat, durant almenys dos anys, una activitat professional relacionada amb l’especialitat sol·licitada. Este document ha d’adjuntar-se a la resta de documentació que s’ha d’aportar junt a la sol·licitud i sense la qual la certificació serà rebutjada.

Segons ha assenyalat Oltra “el 22 de març finalitza el termini de fer-se les certificacions acreditatives de serveis prestats en l’especialitat d’infermeria i la Conselleria de Sanitat està permetent que s’emeten certificacions incompletes i sense la majoria de dades que s’exigeixen des del Ministeri”.

“Des de Compromís exigim al Consell que prenga mesures de manera urgent, per  garantir que les certificacions acreditatives de serveis prestats s’emeten completes i evitar així els perjuís que es podrien ocasionar a més de 3.000 professionals d’infermeria de la nostra comunitat”.