Bota al contingut principal

El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera, ha remès un escrit al president del Congrés, Jesús Posadas, advertint que, en cas que s’estime la petició del Consell d’ajornar el debat de totalitat sobre la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana per blindar les inversions, la seua formació emprendrà “no només les accions legals oportunes per a la impugnació, a més de les corresponents iniciatives legals que pogueren derivar-se d’una actuació contrària a Dret”.

Morera ha recordat que, davant la recepció de l’escrit del Consell per demanar que les Corts valencianes s’adrecen al Congrés per sol·licitar l’ajornament del debat, el Parlament valencià ha convocat la Junta de Portaveus per part del seu president, Juan Cotino. Al seu judici, Cotino no és “competent per prendre cap acord sobre l’ajornament sol·licitat”.

En aquest sentit, Morera ha argumentat que el Reglament de les Corts Valencianes, en el seu article 164, “es refereix al fet que les comunicacions que el Consell remeta a les Corts es podran tractar davant el ple o en comissió, però mai per la junta de portaveus”.

“Tampoc els fets justifiquen l’ajornament, totalment subjectius, poden conduir al fet que la Mesa del Congrés dels Diputats considere la pretensió del Consell per no ser òrgan competent i per vulnerar un acord del ple de les Corts Valencianes, que a més va necessitar d’una majoria qualificada i la votació de la qual es va produir en 9 de març de 2011”.

Aquests arguments, indica en l’escrit, serà els que plantege Morera en la Junta de Portaveus de les Corts Valencianes d’aquest dimarts, on advertirà de les accions legals en cas que es prenga un acord favorable a la proposta de retirada del Consell, que “suplante la voluntat manifestada pel ple de les Corts”.