Bota al contingut principal

La direcció de RTVV ha vetat este matí l’entrada d’els candidats de la coalició Compromís, Enric Morera i Mónica Oltra, a les seues instal·lacions a Burjassot. La coalició Compromís havia sigut convidada per les seccions sindicals de CCOO i CGT per a explicar el seu model de futur per a RTVV als treballadors i treballadores de l’ens públic.

Per a Morera “amb la seua negativa a deixar-nos entrar, la direcció de RTVV ha realitzat un atac a la democràcia ja que ha impedit que s’exercira el dret de reunió entre els treballadors i els representants polítics, una pràctica pròpia de dictadures”.

Finalment els candidats de Compromís han hagut de dirigir-se als treballadors de RTVV a través de la reixa que rodeja el Centre de Produccions de Programes de Burjassot. Oltra ha assegurat que eixa reixa que els separava dels treballadors de RTVV “és una bona representació el Guantánamo informatiu que ha imposat el govern del PP en Canal 9”

Les propostes de la coalició Compromís per a garantir el futur de RTVV passen en primer lloc per realitzar un pla de sanejament amb un programa marc que fixe els serveis i els objectius que el grup ha d’assolir i en quin període de temps, així com el finançament que proporcionarà la Generalitat Valenciana. Esta actuació combina la garantia d’un finançament estable i una planificació estratègica del grup, amb l’establiment del marc de relacions recíproques entre el Consell i el Grup RTVV.

El plantejaments de Compromís reivindiquen el compliment de la Llei de creació de Radiotelevisió Valenciana que exigeix la veracitat i l’objectivitat de la informació. Així, es posaria en marxa el Consell de l’Audiovisual del País Valencià, en compliment amb l’article 56, punt 3, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir una gestió adequada i ètica dels mitjans audiovisuals que operen en el nostre territori.

Així mateix s’aposta per la modificació de l’article 10 de la llei de creació de RTVV per fer possible que el director general de l’entitat siga triat per dos terços de les Corts per fomentar el consens entre les diferents forces polítiques en el seu nomenament amb la finalitat d’evitar el partidisme en els continguts de RTVV.

Una altra proposta de Compromís és la recuperació del Comité de Redacció dels servicis informatius de RTVV. Este òrgan apareix en l’Estatut Professional de RTVV-Canal 9, en el capítol seté, per avaluar professionalment l’adequació dels espais de caràcter informatiu de la ràdio i la televisió públiques dependents de la Generalitat Valenciana. Es proporcionarà als seus membres la infraestructura necessària per realitzar la tasca corresponent, com el seguiment dels programes de contingut informatiu i la redacció dels informes, si els seus integrants ho creuen oportú

Un altre dels compromisos de la coalició és la constitució del Defensor de l’oient i de l’espectador de RTVV, que comptarà amb la infraestructura necessària per desenvolupar el seu treball i la participació d’entitats de consumidors d’usuaris de TV i Ràdio i del Comité d’Empresa de l’entitat.