Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha mostrat el seu rebuig a la reforma efectuada pel Consell de l’Institut Valencià de Finances, amb la qual este organisme deixarà d’oferir serveis de finançament, transferint esta competència a l’Institut Valencià de Competivitat Empresarial (IVACE).

Per al diputat de Compromís, Fran Ferri, “amb esta maniobra el govern del PP demostra que vol matar l’IVF en lloc de convertir-lo en una eina útil al servei de la nostra economia productiva”.

Compromís considera indispensable reforçar l’IVF per a la qual cosa el govern valencià hauria d’afrontar una auditoria i un sanejament dels comptes de l’ens, incloent la possible derivació de responsabilitats patrimonials per la gestió.

Per a Ferri, “s’ha de canviar el disseny institucional de l’IVF per garantir que es compta amb una gestió professionalitzada, una orientació cap a l’interès públic i una independència enfront de pressions partidistes. El reglament de composició de l’IVF estableix la designació de quatre vocals de reconeguda competència i prestigi que el Consell utilitza per a designar a alts càrrecs de les conselleries d’Hisenda i Economia, deixant fora a professionals independents o provinents del món universitari”.

Compromís proposa també estudiar els mecanismes per sol·licitar la fitxa bancària amb l’objectiu que l’IVF es convertisca en la banca pública valenciana orientada a les necessitats d’inversions per a la reindustrialització de l’economia del País Valencià. Així la coalició proposa que l’IVF, juntament amb la Societat de Garantia Recíproca (SGR), puguen canalitzar els fons de l’Estat (ENISA i ICO) per al finançament del sistema productiu valencià.

Segons ha assenyalat Ferri, “des de Compromís som conscients que la viabilitat d’este pla per a l’IVF dependrà, en bona mesura, del canvi de sistema de finançament i del pagament del deute històric de l’Estat amb la Generalitat”.