Bota al contingut principal

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha constatat que “a data de hui no s’ha publicat l’ordre de la Consellería d’Hisenda i Administració Pública per la que es dicten les normes per a l’elaboració del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2015. Algo que hauria d’haver-se publicat a principis de juliol per a engegar la maquinària administrativa que permet disposar del projecte de pressupostos. En anys anteriors aquestes ordres estaven publicades al juny pel que no entenem les raons d’aquest retard”.
Ha afegit Mollà “la preocupació no radica només en què no es publique l’ordre sinó que no s’han donat les instruccions perquè les diferents direccions generals comencen a gravar en l’aplicació informàtica NEPAL, les partides pressupostàries que s’han de bolcar per a saber què quantitats estan pendents, quins s’han pagat, que hi ha de romanent i en què estat de pagament es troben, que és el pas previ de l’elaboració del pressupost de l’any que ve”.

“El fet que aquesta aplicació estiga encara bloquejada és un senyal evident que no es té intenció d’engegar,ja que fins que no s’habilite aquesta aplicació resulta impossible activar-la i començar els treballs preparatoris.”

La diputada de Compromís ha afirmat que “no sabem exactament que significa aquest retard però si aquest tràmit administratiu no s’activa abans de començar setembre, l’acumulació de les tasques informàtiques d’enregistrament de les dades poden significar una saturació dels treballs administratius que al final paguen els funcionaris amb sobrecàrrega de treball”.
“Seria prudent per part del conseller d’hisenda que donara explicacions sobre aquest retard i encara millor que donara l’ordre de començar a elaborar els pressupostos, però clar, els consellers estan de vacances”.
Ha finalitzat Mollà advertint que “Aquesta actitud és una mostra més de la falta de transparència en l’administració del Consell i de l’actitud d’uns consellers més preocupats per fer-li oposició a l’oposició que del bon funcionament de l’administració pública“.