Bota al contingut principal

Fran Ferri: “Aquesta problemàtica s’ha de combatre de forma contundent per tal de garantir que els i les joves puguen desenvolupar lliurement la seua personalitat i viure la seua orientació afectivo-sexual o identitat de gènere sense patir violència”

El grup parlamentari Compromís ha anunciat la presentació en Les Corts d’una Proposició No de Llei amb mesures per a lluitar contra l’LGTBfòbia des del sistema educatiu.

Segons ha assenyalat el síndic de Compromís, Fran Ferri, “L’assetjament escolar o bullying constitueix una realitat quotidiana que afecta un dels segments més vulnerables de la nostra societat: infants i adolescents. Aquest assetjament es produeix en una etapa de conformació de la personalitat, la qual cosa comporta una major gravetat a la problemàtica”.

Aquesta problemàtica s’ha de combatre de forma contundent per tal de garantir que els i les joves puguen desenvolupar lliurement la seua personalitat i viure la seua orientació afectivo-sexual o identitat de gènere sense patir violència per aquest motiu”.

En aquest sentit són moltes les iniciatives a nivell europeu i internacional que es centren en l’àmbit educatiu tant des de la vessant d’evitar l’assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere, com per impulsar continguts i instruments que forme els i les joves en la lluita contra la LGTBfòbia. El Síndic de Greuges valencià ha incidit en aquestes qüestions recomanant a la Generalitat que prenga mesures en l’àmbit de les seues competències.

Es per tot açò que Compromís proposa instar al Consell a realitzar un pla contra l’LGTBfòbia amb mesures com realitzar un estudi en profunditat, amb dades estadístiques en els Instituts valencians, a fi de conèixer la realitat en la qual es troben els i les adolescents LGTB. També incloure en el currículum formatiu materials pedagògics que treballen la igualtat i la no discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o procedència familiar, suprimint en els llibres de text els continguts que degraden a les persones LGTB o a famílies amb estructures no tradicionals.

Així mateix l’executiu valencià hauria de facilitar la formació del professorat sobre diversitat sexual i la formació en la manera d’actuar en els casos d’assetjament a adolescents LGTB, incentivar la tutories d’atenció a la diversitat afectiu-sexual en els centres educatius i impulsar i facilitar la col·laboració dels centres educatius amb els col·lectius de LGTB.

Per a Compromís també és fonamental fomentar la coordinació entre diferents Conselleries en la formulació d’un Pla de prevenció contra l’assetjament i les seues conseqüències d’aquells adolescents que pateixen discriminació per raó de la seua orientació sexual.