Bota al contingut principal

El síndic de Compromís a les Corts, Fran Ferri, ha assenyalat que “l’aposta que fa el Consell, i en concret la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta Mónica Oltra, per la despatologització de la transexualidad, queda palesa amb l’aprovació de l’avantprojecte de Llei d’Identitat de Gènere, també conegut com la Llei de la Transsexualitat. És un pas molt important perquè garantirà que la transsexualitat no siga considerada com un trastorn, sinó com una expressió més de la diversitat humana. Una reivindicació històrica del moviment en defensa dels drets de les persones transsexuals”.

“Ara aquest avantprojecte ha iniciat el camí fins arribar a les Corts. Primer el text ha de ser remés al Consell Jurídic Consultiu i d’ahí ja passaria a aprovar-se el projecte de llei que ha de vindre a les Corts. Des de Compromís considerem que l’arribada de la Llei d’Identitat de Gènere al Parlament valencià serà una fita que marcarà el proper període de sessions, sobre tot perquè aborda de manera transversal la transsexualitat, des d’Educació, Sanitat, Justícia, Igualtat, i és un text consensuat amb entitats socials i partits polítics que han pogut participar en la seua elaboració sense excepcions”.

L’objectiu de la norma és regular el reconeixement legal del dret a la identitat de gènere de tota persona en un exercici lliure i sense pressions legals o socials. La llei regula els drets del col·lectiu transsexual en àmbits tan diversos com l’educatiu, el sanitari, el social o l’administratiu per garantir el dret d’autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat de gènere sentida diferent a l’assignada en el moment del seu naixement.

“Amb mesures com aquest avantprojecte de Llei de la Identitat de Gènere, o la creació a les Corts de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTB, a més de l’aprovació unànime de la proposició no de llei del nostre grup parlamentari perquè el parlament valencià inste al Consell a posar fi a la presumpció d’heterosexualitat en l’àmbit sanitari i a eradicar qualsevol cas de tractament contrari a la plena igualtat, el Govern del Botànic reaferma el seu treball per tal d’evitar qualsevol discriminació contra la diversitat”, ha conclòs el síndic Fran Ferri.