Bota al contingut principal

La diputada de Compromís en les Corts Valencianes, Isaura Navarro, ha presentat una proposta per a exigir al Govern de Rajoy que s’impulsen els canvis normatius necessaris, prèvia concertació social, per a aplicar les recomanacions realitzades per la UE en matèria d’igualtat de gènere en les pensions. “L’objectiu és establir els mecanismes necessaris per a garantir la igualtat econòmica de les dones, incloent mesures compensatòries de protecció social orientades a compensar la falta d’igualtat existent”, ha indicat la diputada.

“La discriminació que pateixen les dones a Espanya, i a tot el món, afecta també a les pensions de jubilació. La bretxa salarial, els problemes de conciliació i el sostre de vidre que els impedeix accedir als llocs de major responsabilitat, tenen com a conseqüència que les dones també siguen discriminades econòmicament en les pensions”, ha explicat Navarro.

Segons un informe elaborat per la Unió Europea (UE) en 2015 sobre la bretxa de gènere en les pensions, “els sistemes de pensions estan elaborats des d’una visió masculinitzada en la qual s’espera que els treballadors i treballadores es dediquen a l’ocupació durant tota la seua carrera. A més, aquest informe assenyala la necessitat de dur a terme una reforma en el sistema de pensions en la qual es tinga en compte les penalitzacions salarials que estan associades a les excedències i a la maternitat”. 

“Així, arran d’aquest document, la UE va realitzar una sèrie de recomanacions als Estats membres amb l’objectiu de reduir i eliminar la bretxa de gènere en les pensions, fomentant la recerca sobre estratègies efectives i aplicant polítiques orientades a tal fi. Recomanacions que de moment no s’han executat a Espanya, tal i com es desprèn de l’actual sistema de pensions”.

“Una reforma del sistema de pensions orientada a la igualtat de gènere requereix un treball afegit i coordinat des de diferents àmbits. És imprescindible abordar l’eliminació de la bretxa salarial, promocionar la presència de dones en els llocs directius corregir la prevalença de dones en els treballs a temps parcial, aplicar polítiques igualitàries de conciliació de la vida familiar i laboral, com igualar els permisos de maternitat i paternitat, la coeducació, entre d’altres”.

“En definitiva, és urgent eliminar els obstacles que penalitzen a les dones en l’actualitat i que afectaran a les pensions del futur, però també hem de corregir la desigualtat en la qual es troben les pensionistes de hui i de demà”, ha conclòs la diputada Isaura Navarro.