Anar directament a les notícies

Compromís impulsa mesures per facilitar la inscripció i protegir els drets de les parelles de fet

Publicat el en Llibertat i Igualtat

La diputada de Compromís, Isaura Navarro, i el síndic del grup parlamentari, Fran Ferri, estan impulsant a les Corts una reforma de la Llei d’unions de fet amb la intenció d’oferir una regulació que oferisca més seguretat jurídica a les persones que opten per formalitzar la seua relació afectiva en forma de parella de fet.

Segons explica Navarro “volem eliminar la traves burocràtiques que existeixen en aquesta llei. En aquests moments hi ha més exigències burocràtiques per registrar-te com parella de fet que per casar-te. També s’exigeix una taxa de 60 euros per registrar-te com a parella de fet quan casar-se és gratuït”.

“Plantegem una equiparació en l’àmbit autonòmic entre parelles de fet i matrimonis en tot el que té a veure amb la relació afectiva, en definitiva avançar en els drets de les parelles de fet i actualitzar la normativa existent”.

En el seu moment la Llei 1/2001, de 6 d’abril, per la qual es regulen les unions de fet, va oferir la primera legislació sobre aquesta matèria a nivell autonòmic, sent derogada per la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, de la Generalitat, d’unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana, el contingut va ser recorregut pel Govern de l’Estat, recurs d’inconstitucionalitat resolt pel Tribunal Constitucional en juny de 2016, acordant la derogació de gran part del contingut legislatiu, deixant com a conseqüència un trist marc legislatiu que convida a actualitzar la normativa per garantir la seua harmonització i fer efectiu el compliment de la demanda social sobre el reconeixement legislatiu d’aquesta forma de convivència.

Les parelles de fet són una realitat assídua a l’hora d’establir una unitat familiar per la qual cosa cal una legislació que les regule de manera que es troben emparades, sense un tracte discriminatori ni sent menyscabades per acció o omissió davant altres formes d’entendre i establir una família, “per això plantegem millores de la normativa per facilitar la inscripció i protegir els drets de les parelles de fet”, ha conclòs Navarro.