Anar directament a les notícies

Compromís denuncia que les empreses públiques estan vulnerant reiteradament la Llei d'igualtat

Publicat el en Llibertat i Igualtat

La portaveu d’Igualtat de Compromís en el Congrés Marta Sorlí ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries perquè el govern explique perquè les empreses públiques fa tres anys que incompleixen la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Sorlí ha advertit que, segons un estudi de Civio, el 80% de les empreses públiques ignora la paritat en els seus Consells d’Administració, malgrat que l’article 54 de la llei d’igualtat obliga que “les designacions de l’Administració General de l’Estat i els organismes públics vinculats o dependents de representants es facen d’acord amb el principi de presència equilibrada de dones i homes, salve per raons fundades i objectives, degudament motivades”.

La diputada de Compromís li ha recordat al Govern que és la seua obligació controlar que la presència de dones i homes estiga equilibrada en els consells d’administració de les empreses en el capital de les quals participe: “sabem que al Govern poc li importa que les dones no arriben a espais de poder però, encara que li pese ha de complir la llei”.

Segons les dades que maneja la diputada, de les 137 empreses amb participació pública, 112 no respecten el mínim del 40% de membres en els consells d’administració de tots dos sexes, 109 no tenen suficients dones i solament 3 no tenen suficients homes.