Bota al contingut principal

El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera, ha presentat una pregunta en el parlament per a saber si el Consell té constància de l’activitat dels dos representants de la Generalitat en la Comissió de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) i si, a més a més, els dos vocals que estan en eixe organisme per l’administració valenciana han fet alguna objecció en el període 2006-2010 respecte a les retribucions dels directius de la caixa.

Segons consta en la informació corporativa de la CAM, l’entitat disposa d’una comissió de control, que és l’òrgan que ha de supervisar i vigilar la gestió del Consell d’Administració i de les seues comissions delegades, tenint cura de que eixa gestió es desenvolupe amb la màxima eficàcia i precisió, dins de les línies general d’actuació assenyalades per l’Assemblea General i les directrius emanades de la normativa financera.

La comissió de control està formada per deu membres, dels quals quatre són elegits pel grup dels impositors, dos pel grup de corporacions municipals, dos per la Generalitat Valenciana, un pel personal de l’entitat i un per les entitats fundadores.

Per això, des de Compromís volen saber si les persones designades pel Consell, “estaven assabentades de les activitats del Consell d’Administració i de les retribucions dels directius i si, a més a més, han informat d’eixos acords a la Generalitat. Seria molt greu que els vocals de la comissió de control de la CAM no hagen dit res en esta qüestió, encara que més greu és que si s’ha fet, la Generalitat no haja actuat per a posar fre al descontrol que s’ha produït al si de la caixa”, segons ha comentat Enric Morera.