Bota al contingut principal

El Congrés té pendent donar via lliure a la Proposició de Llei de les Corts  de Reforma Constitucional per a la recuperació efectiva del Dret Civil Valencià  

Madrid, 30 de juny de 2020

Representants de l’Associació de Juristes  Valencians han presentat aquest matí a les formacions integrades en el Grup de l’Esquerra Confederal (Más Madrid, En Comú-Podem, Més per Mallorca, Adelante Andalucía, Geroa Bai i Compromís) la proposta de modificació de la Constitució mitjançant la proposta de modificació tècnica de la disposició addicional segona de la Carta Magna per a reintegrar de manera efectiva el Dret propi valencià.

La iniciativa en forma de Proposició de Llei es va tramitar després de la Sentència del Tribunal Constitucional en les Corts Valencianes per via d’urgència i va ser plantejada conjuntament per PSOE, PP, Compromís i Podem i va comptar amb un ampli consens i suport social (quasi 500 ajuntaments, sindicats, associacions, col·legis professionals, acadèmies i universitats). 

El País Valencià compta des de 2006 amb la competència reconeguda en el seu Estatut d’Autonomia, però el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals tres lleis que van ser recorregudes. Juan Añón, tresorer de l’AJV, ha explicat que “la modificació que demanem de la CE és tècnica per a respectar una voluntat política i competència ja donada i que compta amb un ampli consens”.

Per la seua part José Ramón Xirivella, president de l’AJV, ha reclamat que es desbloquege com més prompte millor i tramite per la via d’urgència aquesta recuperació, que va estar vigent entre 2008 i 2016 “i que permetria desenvolupar lleis civils socials pròpies que reforcen l’autogovern valencià, el que és positiu i dotaria d’agilitat el desenvolupament normatiu”.

Per part seua, el portaveu de Compromís Carles Mulet, ha agraït a l’AJV el seu “paper pedagògic entre les diferents formacions polítiques i els ha garantit el suport de Compromís en les seues reivindicacions” de cara a materialitzar una recuperació que ve avalada per segles d’història i un destacable consens social i municipal i que ens igualaria amb els 14 milions de ciutadans que disposen de dret civil propi, com navarresos, catalans, bascos, balears, gallecs i aragonesos.

A la reunió han assistit els senadors del GIC Vicenç Vidal, Pilar González, Koldo Martínez, Sara Vilà i Carles Mulet

La Associació de Juristes Valencians presenta a la Izquierda Confederal del Senado la modificación de la Constitución

El Congreso tiene pendiente dar vía libre a la Proposición de Ley de les Corts de Reforma Constitucional para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano                

Madrid, 30 de juny de 2020

Representantes de la Associació de Juristes Valencians han presentado esta mañana a las formaciones integradas en el Grupo de la Izquierda Confederal (Más Madrid, En Comú-Podem, Més per Mallorca, Adelante Andalucía, Geroa Bai y Compromís) la propuesta de modificación de la Constitución mediante la propuesta de modificación técnica de la disposición adicional segunda de la Carta Magna para reintegrar de forma efectiva el Derecho propio valenciano.

La iniciativa en forma de Proposición de Ley se tramitó tras la Sentencia del Tribunal Constitucional en les Corts Valencianes por vía de urgencia y fue planteada conjuntamente por PSOE, PP, Compromís y Podemos y contó con un amplio consenso y apoyo social (casi 500 ayuntamientos, sindicatos, asociaciones, colegios profesionales, academias y universidades). 

El País Valenciano cuenta desde 2006 con la competencia reconocida en su Estatuto de Autonomía, pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tres leyes que fueron recurridas. Juan Añón, tesorero de la AJV, ha explicado que “la modificación que pedimos de la CE es técnica para respetar una voluntad política y competencia ya dada y que cuenta con un amplio consenso”.

Por su parte José Ramón Chirivella, presidente de la AJV, ha reclamado que se desbloquee cuanto antes y tramite por la vía de urgencia esta recuperación, que estuvo vigente entre 2008 y 2016 “y que permitiría desarrollar leyes civiles sociales propias que refuerzan el autogobierno valenciano, lo que es positivo y dotaría de agilidad el desarrollo normativo”.

Por su parte, el portavoz de Compromís Carles Mulet, ha agradecido a la AJV su “papel pedagógico entre las distintas formaciones políticas y les ha garantizado el apoyo de Compromís en sus reivindicaciones” de cara a materializar una recuperación que viene avalada por siglos de historia y un destacable consenso social y municipal y que nos igualaría con los 14 millones de ciudadanos que disponen de derecho civil propio, como navarros, catalanes, vascos, baleares, gallegos y aragoneses.

A la reunión han asistido los senadores del GIC Vicenç Vidal, Pilar González, Koldo Martínez, Sara Vilà y Carles Mulet