Bota al contingut principal

Compromís ha presentat al Senat una Proposta de Llei avalada per entitats memorialístiques per a corregir les inconsistències de l’actual i reparar a les víctimes

MADRID, 3 d’agost o de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat durant la visita a l’equip de govern de Tavernes de la Valldigna i després de visitar el passeig i monument dedicat a l’ex alcalde Vicente Gómez, que el Govern “prenga alguna decisió referida a les víctimes del franquisme, honre la memòria dels represaliats, anul·le les sentències que es van dictar en el seu moment i repare a les famílies que segueixen amb ferides obertes després de vuitanta anys”.

Per al senador “no és suficient amb bones intencions, paraules i uns pocs diners per a exhumar cossos. Es necessita una nova llei o la modificació de l’actual i no pot passar més temps, perquè el país necessita tancar pàgina”. Compromís va presentar una en 2017 que va ser rebutjada pel PSOE i PP que van votar en contra, “però hui en dia segueixen sense estar reconeguts per llei com víctimes aquells qui segueixen en les cunetes, els qui van patir la repressió ideològica en forma de depuracions, presó o assenyalaments, de manera que  segueixen sense estar recollits en la Llei i amb caràcter general en alguns casos són delinqüents en haver-ho decidit uns tribunals militars il·legítims sense garanties processals de cap classe”, ha afegit.

La coalició no pot entendre com el franquisme continua sent legal i legitim i que estiguen sent els ajuntaments, diputacions i governs autonòmics els qui estiguen abanderant la resposta als familiars en forma d’exhumacions o memòria històrica, “quan aquesta resposta ha de venir de l’Estat”, ha manifestat Mulet.

El senador valencianista ha recordat que “formacions com Compromís i d’altres estan manifestant-se més efectives amb la memòria, l’eliminació de nomenclatura franquista amb més de 2.000 carrers guanyats als protagonistes del colp militar que no el propi Govern, que segueix acomplexat en aquesta matèria i sense posar interès en aquesta qüestió” i ha agraït el treball realitzat en Tavernes per la regidora de Memòria Històrica, Noe Alberola i l’equip de govern vallero encapçalat per Sergi Gonzálezcap a aquesta figura i els més de 50 repressaliats de la localitat que lluiten per identificar les restes dels seus ancestres a la fossa 112 de Paterna, on van ser afusellats.

MEMORIA HISTÓRICA    

Carles Mulet visita a familiares de víctimas de la fosa 112 y honra en Tavernes al alcalde republicano asesinado por el franquismo

Compromís ha presentado en el Senado una Propuesta de Ley avalada por entidades memorialísticas para corregir las inconsistencias de la actual y reparar a las víctimas

MADRID, 3 de agosto de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado durante la visita al equipo de gobierno de Tavernes de la Valldigna y tras visitar el paseo y monumento dedicado al ex alcalde Vicente Gómez, que el Gobierno “tome alguna decisión referida a las víctimas del franquismo, honre la memoria de los represaliados, anule las sentencias que se dictaron en su momento y repare a las familias que siguen con heridas abiertas tras ochenta años”.

Para el senador “no es suficiente con buenas intenciones, palabras y algo de dinero para exhumar cuerpos. Se necesita una nueva ley o la modificación de la actual y no puede pasar más tiempo, porque el país necesita cerrar página”. Compromís presentó una en 2017 que fue rechazada por el PSOE y PP que votaron en contra, “pero a día de hoy siguen sin estar reconocidos por ley como victimas quienes siguen en las cunetas, quienes sufrieron la represión ideológica en forma de depuraciones, prisión o señalamientos de forma que siguen sin estar recogidos en la Ley y a todos los efectos en algunos casos son delincuentes al haberlo decidido unos tribunales militares ilegítimos sin garantías procesales de ninguna clase”, ha añadido.

La coalición no puede entender como el franquismo sigue siendo legal y legitimo y que estén siendo los ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos quienes estén abanderando la respuesta a los familiares en forma de exhumaciones o memoria histórica, “cuando esta respuesta debe venir del Estado”, ha manifestado Mulet.

El senador valencianista ha recordado que “formaciones como Compromís y otras están manifestándose más efectivas con la memoria, la eliminación de nomenclatura franquista con más de 2.000 calles ganadas a los protagonistas del golpe militar que no el propio Gobierno, que sigue acomplejado en esta materia y que sigue sin poner interés en esta cuestión” y ha agradecido el trabajo realizado en Tavernes por la edil de Memoria Histórica, Noe Alberola y el equipo de gobierno vallero encabezado por Sergi González hacia esta figura y los más de 50 represaliados de la localidad que luchan por identificar los restos de sus ancestros en la fosa 112 de Paterna, donde fueron fusilados.