Bota al contingut principal

Carles Mulet: “El PP va avortar el Pla d’Infraestructures de Seguretat i Emergències (PLISE) en tot el territori, la qual cosa ha deixat extensos territoris sense forces de seguretat, el que s’ha de corregir”

VALÈNCIA, 23 d’agost de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat hui al Govern central que faça justícia i possibilite el desplegament de la Policia Autonòmica Valenciana perquè millore el nombre d’efectius d’aquest cos adscrit en aquesta autonomia i es puguen exercitar amb eficàcia les competències que li són pròpies. Mulet ha recordat que els antecedents i la trajectòria de l’Administració central de cara a implantar la policia de la Generalitat són més be pobres i plagades de renúncies i maltractaments cap a aquest territori.

Així Mulet ha recordat com hui dia aquest cos està “minat per la falta d’agents, infraestructures i mitjans” malgrat estar prevista en l’Estatut  d’Autonomia la creació d’un Cos únic de la Policia Autònoma, que en el seu moment es va consensuar amb els grups que no tinguera menys de 6.000 agents en l’autonomia valenciana, quan en l’actualitat no arriben a 500 i d’aquests hi ha 150 vacants per cobrir.  El portaveu de Compromís al Senat ha demanat a la consellera de Justícia i Interior, Gabriela Bravo, que demanarà al ministre de l’Interior la constitució de la comissió de seguiment del conveni Generalitat-Ministeri de l’Interior cobrir totes les baixes en la Policia Autonòmica que “reclame finançament i competències, aspectes clau per al desplegament d’aquest cos i millorar la seguretat ciutadana en global”.

El representant de Compromís ha recordat com els anuncis de set  comissaries comarcals de policia autonòmica realitzats pel destituït exdelegat del Govern, Serafín Castellano, van quedar en un bluf. “La falta de credibilitat del seu pla va començar amb els primers anuncis i encara s’espera entre altres l’execució de la quasi totalitat de les comissaries 10 anys després, que devien comptar amb un mínim de 40 agents i els ajuntaments van arribar a cedir emplaçaments que amb els anys han revertit de nou als ajuntaments per la inacció del PP”. Llíria, Benicarló, Cullera, la Vall d’Alba , Requena, Benissa i Xixona, havien d’acollir comissaries d’un mínim de 500 metres quadrats, una desena de parcs rurals d’emergències, quatre bases aèries, deu helisuperficies a Gata de Gorgos , Castalla, Onil, Tírig, Morella, Cervera, Sogorb i uns altres l’execució de les quals ha sigut ben diferencial i amb un resultat global decebedor al llarg del territori.“No era el millor model però ha d’abordar-se seriosament la qüestió de la seguretat i la dotació d’efectius per a la nostra policia amb el Govern central”, ha afegit Mulet.

Per al senador “el desinterés pareix compartit entre PP i PSOE, que res han fet per pal·liar aquesta situació de falta de seguretat i dignificar el cos policial al qual aspira el poble valencià”.

La web de la Generalitat ha eliminat fins i tot els continguts referits al PLISE en la web de la Conselleria. El cos autonómic s’encarregarà dels assumptes relatius a Menors, Atenció a la Dona, Medi Ambient, Atenció al Ciutadà, Joc i Establiments, i Espectacles públics i de Seguretat. “Són competències fonamentals i hem d’exigir que es puguen garantir en les tres províncies, ja que a Alacant i Castelló la presència d’aquests cossos és anecdòtica, amb poc més de 30 agents”, ha conclòs.

http://www.justicia.gva.es/va/plise

POLICIA AUTONOMICA

Compromís pide al Gobierno que posibilite el despliegue de la Policía Autonómica Valenciana

Carles Mulet: “El PP abortó el Plan de Infraestructuras de Seguridad y Emergencias (PLISE) en todo el territorio, lo que ha dejado extensos territorios sin fuerzas de seguridad y que se debe corregir”

VALÈNCIA, 23 de agosto de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado hoy al Gobierno central que haga justicia y posibilite el despliegue de la Policía Autonómica Valenciana para que mejore el número de efectivos de este cuerpo adscrito en esta autonomía y se puedan ejercitar con eficacia las competencias que le son propias. Mulet ha recordado que los antecedentes y la trayectoria de la Administración central de cara a implantar la policía de la Generalitat son más bien pobres y plagadas de renuncias y maltratos hacia este territorio.

Así Mulet ha recordado como hoy en día este cuerpo está “minado por la falta de agentes, infraestructuras y medios” a pesar de estar prevista en el Estatut d’Autonomia la creación de un Cuerpo único de la Policía Autónoma, que en su día se consensuó con los grupos que no tuviera menos de 6.000 agentes en la autonomía valenciana, cuando en la actualidad no llegan a 500 y de éstos hay 150 vacantes por cubrir.  El portavoz de Compromís en el Senado ha pedido a la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, que va a pedir al ministro del Interior la constitución de la comisión de seguimiento del convenio Generalitat-Ministerio del Interior cubrir todas las bajas en la Policía Autonómica que “reclame financiación y competencias, aspectos clave para el despliegue de este cuerpo y mejorar la seguridad ciudadana en global”.

El representante de Compromís ha recordado como los anuncios de siete comisarías comarcales de policía autonómica realizados por el destituido exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, quedaron en un bluf. “La falta de credibilidad de su plan comenzó con los primeros anuncios y todavía se espera entre otras la ejecución de la casi totalidad de las comisarías 10 años después, que debían contar con un mínimo de 40 agentes y cuyos ayuntamientos llegaron a ceder emplazamientos que con los años han revertido de nuevo en los ayuntamientos por la inacción del PP”. Llíria, Benicarló, Cullera, la Vall d’Alba, Requena, Benissa y Xixona, debían acoger comisarías de un mínimo de 500 metros cuadrados, una decena de parques rurales de emergencias, cuatro bases aéreas, diez helisuperficies en Gata de Gorgos, Castalla, Onil, Tírig, Morella, Cervera, Segorbe y otros cuya ejecución ha sido bien diferencial y con un resultado global decepcionante a lo largo del territorio. “No era el mejor modelo, pero debe abordarse seriamente la cuestión de la seguridad y la dotación de efectivos para nuestra policía con el Gobierno central”, ha agregado Mulet.

Para el senador “el desinterés parece compartido entre PP y PSOE, que nada han hecho por paliar esta situación de falta de seguridad y dignificar el cuerpo policial al que aspira el pueblo valenciano”.

La web de la Generalitat ha eliminado incluso los contenidos referidos al PLISE en la web de la Conselleria. El cuerpo autonómico se encargará de los asuntos relativos a Menores, Atención a la Mujer, Medio Ambiente, Atención al Ciudadano, Juego y Establecimientos, y Espectáculos públicos y de Seguridad. “Son competencias fundamentales y debemos exigir que se puedan garantizar en las tres provincias, ya que en Alacant y Castelló la presencia de estos cuerpos es anecdótica, con poco más de 30 agentes”, ha concluido.

http://www.justicia.gva.es/va/plise