Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís en Les Corts, Mònica Àlavaro ha registrat una iniciativa parlamentària per instar el Govern d’Espanya a aprovar mesures d’urgència per atorgar la baixa laboral a aquelles mares, pares i tutors legals que tinguen a persones menors d’edat o persones amb discapacitat o diversitat funcional a càrrec seu i que hagen de guardar quarantena a conseqüència de la covid-19. 

Segons ha explicat Àlvaro “aquestes baixes laborals s’haurien d’atorgar indistintament a què les persones cuidadores siguen o no positius o estiguen o no vacunats, per tal de garantir que puguen fer-se càrrec de les cures de les persones que depenen d’ells i elles, sense generar un perjudici a la seua situació laboral”.

“També en el context de pandèmia que patim -ha afegit la parlamentària de Compromís-, òbviament, una persona menor d’edat o una persona amb discapacitat o diversitat funcional, no es pot cuidar a soles, i davant un cas positiu o un contacte estret que requerisca el seu confinament, necessita alguna persona que es quede a casa amb ells i elles i es faça càrrec de les seues cures; que l’atenga, que vigile la seua malaltia o fins i tot que el porte al metge”.

Des de Compromís es vol fer incidència en què davant l’impediment d’accedir a una baixa laboral per no ser positiu o per estar vacunat amb la pauta completa, es genera una situació de moltíssima inseguretat laboral, havent de reduir jornades o fins i tot haver de deixar el treball per assumir el que és la teua responsabilitat com a mare, pare o tutor legal. Una situació que amb urgència s’ha de resoldre.

En l’actualitat, amb el fi de l’estat d’alarma i la certa normalització de la pandèmia a la nostra societat, hi ha una sèrie de qüestions, com aquesta, que s’han d’abordar de forma més estructural. No es pot permetre que la resposta haja de ser la reducció de la jornada laboral donat que a més de ser insuficient pot no ser una opció des del punt de vista laboral o econòmic de moltes persones. Més tenint en compte que les cures continuen recaiguent principalment i majoritàriament en les dones.

Per tant, aquesta mesura tan urgent i necessària estaria donant resposta a un problema laboral, econòmic i de conciliació de la vida personal, familiar i laboral que afecta d’una manera molt majoritària a les dones. De no donar resposta s’estaria perjudicant enormement les condicions i oportunitats laborals de les dones a l’Estat espanyol. 

Associacions com “El Club de las Malas Madres” porten des de l’inici de la pandèmia reclamant mesures estructurals, reclamant mesures que puguen donar estabilitat a llarg termini a les dones i que puguen tindre en compte les conseqüències socials que aquesta pandèmia, per la seua idiosincràsia, té sobre una societat amb unes desigualtats de gènere que ja dificulten molt el treball, la conciliació, la corresponsabilitat i, per tant, les oportunitats laborals de les dones.

“Des de Compromís entenem que s’ha de donar resposta perquè les mares, pares i tutors legals no hagen de renunciar a la seua feina com a conseqüència dels confinaments que s’han d’assumir per tal de controlar la situació de la pandèmia”, ha conclòs Àlvaro.