Anar directament a les notícies

Morera: “La primera gran mentida del PP és que no van a reduir els impostos i hui ho han demostrat”

Publicat el en Economia i Ocupació

El grup popular en les Corts Valencianes s’ha oposat este matí a la proposta presentada per Compromís per a demanar al govern central una revisió del cadastre. Amb esta negativa, “queda al descobert la primera gran mentida del PP i del futur govern de Mariano Rajoy perquè han demostrat que no volen reduir els impostos que paguen les famílies”.

El passat 9 de juliol, el portaveu de Compromís va anunciar que presentaria una proposició no de llei per a demanar la revisió del cadastre. Segons explicava en eixe moment Enric Morera, “l’última revisió per als immobles es va dur a terme en plena bombolla immobiliària, el que ha ocasionat que moltíssims habitatges i locals comercials figuren amb uns valors cadastrals que, sens dubte, estan allunyats als actuals valors de mercat. Els impostos que es deriven de l’aplicació d’estos valors es converteixen en injusts des del punt de vista fiscal i socialment inacceptables en un moment de greu crisi econòmica i de destrucció d’ocupació”.

Morera ha lamentat que el PP a les Corts, “haja estat el primer en desvetllar l’agenda oculta de Rajoy, que no passa per reduir els impostos com han promés al llarg de tota la campanya electoral. Ens han argumentat amb falsedats, perquè si que es pot demanar i fer eixa revisió del cadastre que ajudaria a moltíssimes famílies, que paguen molt per pisos que ja no valen tant”.

A més a més, Morera ha recordat que el valor cadastral dels immobles, “no podrà superar el valor de mercat, entenent per tal el preu més probable pel qual podria vendre’s, entre parts independents, un immoble lliure de càrregues, a l’efecte de les quals es fixarà, mitjançant ordre del Ministre d’Hisenda, un coeficient de referència al mercat per als béns d’una mateixa classe”.

  • RobinHoodofSherwood

    Benvolgut Enric: el tema te mes derivades, per exemple el valor cadastral es multiplica per un coeficient per calcular l'Impost de Successions amb el que ens expòlien als valencians que hem tingut que emigrar cap a d'altres autonomieso l'extranger. Mira, la reducció de la quota a pagar del 99% es un agravi inconstitucional. article 31.1 i va contra la lliure circulació de les persones dins de la Unió Europea. Jo em pregunte quina es la raó d'eixa discriminació que trenca tota progressivitat i equitat fiscal?

  • Vicent Costa

    Ja són molts els casos de cases i solars en que el preu de venda és molt inferior al que resulta de multiplicar el valor cadastral pel coeficient multiplicador. En alguns casos és just el preu de venda és la meitat del valor que resulta aplicant el valor cadastral. Això espanta les poques compra-vendes que es poden fer perquè el comprador ha de declarar com a preu de compra molt més del preu que paga, pagar el 7 per cent i no poder justificar d’on ha tret eixos diners. Si no ho fa, la conselleria li gira una complementària pel preu resultant del valor cadastral multiplicat pel coeficient actualitzador de cada poble i contra això no hi ha res a fer. Entre els bancs que no donen crèdits i el règim tributari de la generalitat, ací ja no es pot viure.