Bota al contingut principal

El diputat de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha sol•licitat en un escrit dirigit al President del Congrés, Jesús Posada, la creació d’una Comissió d’Investigació parlamentària sobre Bankia.

En aquest escrit, Baldoví, recorda que en 1994 la Mesa del Congrés, després d’escoltar a la Junta de Portaveus, va decidir la creació d’una Comissió no permanent sobre la intervenció del Banco Español de Crédito (BANESTO). Per això, i tenint en compte aquests antecedents, es reclama que es forme aquesta Comissió, que Compromís-Equo no pot sol•licitar de forma autònoma al no comptar amb la majoria suficient segons estableix el Reglament.

Segons Baldoví, “la motivació per a la creació d’aquesta Comissió és perquè davant la situació creada per la petició de l’entitat BFA, matriu de Bankia, quarta entitat bancària espanyola i les decisions preses sobre aquest tema o que es consideraran a partir del Consell de Ministres del pròxim divendres, detectada també una situació greu a través de les dades conegudes com la falta de remissió a la CNMV del preceptiu informe d’auditoria de l’entitat o el nomenament de nou cos directiu, es fa necessària al meu parer la constitució d’aquesta Comissió”.

En aquest sentit, Compromís-Equo sol•licita a la resta de grups que recolzen aquesta sol•licitud “si realment volen arribar fins al final en aquest assumpte i depurar les responsabilitats que corresponguen”.

Per a Compromís-Equo, la probable “nacionalització” del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), és a dir de la filial de Bankia propietària dels anomenats “actius tòxics”, “és una prova de la pèssima gestió de l’entitat que ara ha de pagar tota la ciutadania”.

A l’espera de conèixer a fons el que ja ha suposat realment aquesta operació, les notícies que arriben entorn d’aquesta entitat financera, són molt greus i requereixen una investigació rigorosa que mostre clarament i sense dubtes, quin és l’estat dels comptes de l’entitat i establisca les responsabilitats civils i penals que puguen derivar-se de la mateixa.

Compromís també ha sol•licitat la compareixença del governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, perquè explique com ha exercit aquesta entitat la funció de tutela que té encomanada.

Per a la coalició valencianista, progressista i ecologista és fonamental “que es depuren totes les responsabilitats i que es donen les oportunes explicacions començant per la presidència de l’entitat, el seu Consell d’Administració, del que formen part persones rellevants de diferents partits polítiques i forces sindicals, fins als governs del PP de Madrid i València, promotors de la formació de Bankia”.