Morera reclama que la reforma de l’Estatut s’aprove al gener