Morera: “El Consell és morós i còmplice de la morositat amb els treballadors dels hospitals”

L’empresa encarregada de prestar els serveis de seguretat a hospitals del País Valencià com La Fe, l’Hospital de Requena o el d’Elda, fa mesos que no paga la nòmina als seus treballadors, segons informacions arribades al grup parlamentari Compromís. L’empresa responsable d’aquests impagaments ha cedit recentment, i mitjançant escriptura pública, els contractes adjudicats a una…