Compromís pregunta al Consell sobre la destrucció dels llocs de treball al Banc de València

En febrer, tots els grups parlamentaris amb representació al parlament valencià signaren una declaració institucional, donant el total suport de la cambra valenciana al Banc de València, l’entitat financera més antiga del País Valencià. Entre els acords presos, les Corts instaven al Consell a que treballara per assegurar els 2.500 llocs de treball de l’entitat…