Baldoví “Suposa un colp d’estat les condicions amb les quals s’ha presentat l’esborrany del PHX”