Anar directament a les notícies

Arxiu / Dia: 1 de gener de 2017

La Generalitat paga als seus proveïdors per sota dels 60 dies i baixa en gairebé un mes el termini heretat del govern anterior

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha reduït el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP) per sota dels 60 dies que marca la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en relació a la legislació sobre morositat. En concret, al mes de novembre la Generalitat ha aconseguit reduir el termini de pagament a 58,2…

La Generalitat paga a sus proveedores por debajo de los 60 días y baja en casi un mes el plazo heredado del gobierno anterior

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha reducido el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) por debajo de los 60 días que marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en relación a la legislación sobre morosidad. En concreto, en el mes de noviembre la Generalitat ha conseguido reducir el plazo…