Anar directament a les notícies

Arxiu / Dia: 4 de gener de 2017

Agricultura abona fins a desembre 60,5 milions d’euros de les ajudes europees a més de 50.000 agricultors i ramaders

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha abonat, fins al mes de desembre, 60,53 milions d’euros, corresponents a les ajudes de la Política Agrícola Comuna (PAC) de la Unió Europea per a l’any 2016, a més de 50.000 titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes. En concret, s’han abonat 44.394.502 euros de pagament…

Agricultura abona hasta diciembre 60,5 millones de euros de las ayudas europeas a más de 50.000 agricultores y ganaderos

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha abonado hasta el mes de diciembre un total de 60,53 millones de euros, correspondientes a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea para el año 2016, a más de 50.000 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de la…

Transparència dóna suport a 35 projectes en matèria de participació ciutadana i transparència amb 271.310 euros

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha donat suport a un total de 35 projectes d’entitats ciutadanes orientats al foment de la participació ciutadana i la transparència en l’activitat pública, amb un import de 271.310 euros durant el passat exercici 2016. L’import global de les ajudes s’ha distribuït destinant 162.786 euros a…

Transparencia apoya 35 proyectos en materia de participación ciudadana y transparencia con 271.310 euros

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha apoyado un total de 35 proyectos de entidades ciudadanas orientados al fomento de la participación ciudadana y a la transparencia en la actividad pública, con un importe de 271.310 euros durante el pasado ejercicio 2016. El importe global de las ayudas se ha distribuido destinando…

Les exportacions de teixits i confecció tèxtil s’incrementen un 12%

Les exportacions de productes tèxtils i confecció tèxtil han augmentat un 12% en els primers deu mesos de l’any 2016, en aconseguir un valor de 117’7 milions d’euros, segons dades fetes públiques per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que dirigeix el conseller Rafa Climent. La directora general d’Internacionalització, María Dolores Parra,…

Igualdad garantizará a las personas con trastorno mental grave la atención residencial

Las personas con trastorno mental grave podrán acceder a una plaza de atención residencial sustentada con fondos públicos, gracias a la nueva prestación económica de garantía, destinada a aquellos que tengan reconocida la dependencia y necesiten recurrir al ingreso en un centro residencial, y no sea posible a través de la red de centros y…

Igualtat garantirà a les persones amb trastorn mental greu l’atenció residencial

Les persones amb trastorn mental greu podran accedir a una plaça d’atenció residencial sustentada amb fons públics, gràcies a la nova prestació econòmica de garantia, destinada a aquells que tinguen reconeguda la dependència i necessiten recórrer a l’ingrés en un centre residencial, i no siga possible a través de la xarxa de centres i serveis públics i…

Nomdedéu destaca que 2016 ha supuesto el punto de inflexión para la creación de empleo

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha valorado los datos de paro registrado en diciembre que, según él, han confirmado que 2016 ha supuesto el “punto de inflexión en la creación de empleo”. Nomdedéu ha calificado los datos de “positivos”, ya que se ha constatado la consolidación de un crecimiento sostenido que ha provocado…

Nomdedéu destaca que 2016 ha suposat el punt d’inflexió per a la creació d’ocupació

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha valorat les dades d’atur enregistrat al desembre que, segons ell, han confirmat que 2016 ha suposat el “punt d’inflexió en la creació d’ocupació”. Nomdedéu ha qualificat les dades de “positives”, ja que s’ha constatat la consolidació d’un creixement sostingut que ha provocat la reactivació del mercat de treball….