Bota al contingut principal

Les persones amb trastorn mental greu podran accedir a una plaça d’atenció residencial sustentada amb fons públics, gràcies a la nova prestació econòmica de garantia, destinada a aquells que tinguen reconeguda la dependència i necessiten recórrer a l’ingrés en un centre residencial, i no siga possible a través de la xarxa de centres i serveis públics i concertats.

Així ho ha anunciat el director general de Diversitat Funcional, Antonio Raga, qui ha assenyalat que, amb aquesta mesura, “es pretén donar resposta a les persones amb trastorn mental greu que precisen atenció específica residencial i que en aquests moments es troben a l’espera de l’ingrés en un centre”.

Per a calcular la quantitat de la prestació econòmica, la conselleria, tal com ha fet amb les persones majors, fixarà el preu públic de la plaça que haurà de pagar l’administració descomptant l’aportació que farà l’usuari en funció de la seua renda, garantint-li un mínim de diners per a la seua autonomia, 345 euros al mes, a més de les dues pagues extres.

A més d’aquesta iniciativa, des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’han pres una sèrie de mesures “per a oferir a les persones amb trastorn mental greu una atenció integral centrada en la persona, que fomenten la recuperació de l’autonomia i permeta superar els desequilibris territorials i socials de l’atenció que fins ara han rebut”, ha indicat Ratlla.

Enfront de la falta de polítiques de promoció d’infraestructures públiques en aquest sector en les dues últimes dècades, es van a engegar nous recursos destinats a les persones amb malaltia mental, posant l’accent principalment en l’obertura d’habitatges tutelats com el millor recurs per a aconseguir un mínim d’autonomia, trobar ocupació o formació i recolzar la seua integració social. Així mateix, es van a ampliar les places en centres de dia i centres residencials.

En aquest sentit, durant 2016 es van engegar 115 places, 40 residencials i 75 d’atenció diürna i ambulatòria. Per a enguany, està prevista l’obertura de 175 places més per a persones amb trastorn mental greu. Així mateix, es procedirà al concert d’un total de 100 places més a través d’un concurs obert a totes les empreses, amb la incorporació de les clàusules socials, clàusules antimonopoli, i prevalent la qualitat per sobre del cost.

Una altra de les mesures adoptades és el canvi de model subvencional amb les entitats sense ànim de lucre per a la gestió de les places de centres d’atenció especialitzada, pel de el concert social, que donarà major estabilitat a les persones destinatàries del servei.