Compromís proposa l’actualització estatal i autonòmica de la norma sobre teletreball del funcionariat per garantir conciliació i salut laboral

La diputada de Compromís, Nathalie Torres, ha presentat una proposta per tal que les Corts Valencianes insten el Govern Central a modificar el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de manera que es dote d’un marc jurídic adequat al…